Redaktør i Finansavisen og Hegnar.no Trygve Hegnar tok for seg kabotasje i en leder tidligere denne måneden. NLF-direktøren er ikke enig i bildet han tegner verken av transportnæringens vilkår eller NLFs rolle i arbeidet med å motvirke den nye vegpakken fra EU. I kronikken, som gjengis i sin helhet under, får Hegnar passet sitt påskrevet.

Kronikken sto først på trykk i Finansavisen lørdag 12. mai.

Like konkurransevilkår?

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sin motstand mot ytterligere liberalisering av kabotasjereglene er en kamp for like vilkår og mulighet til å bevare norsk næringsliv. Ikke det motsatte, slik Trygve Hegnar skriver 9. mai.  Våre medlemsbedrifter lever godt i en knallhard, men redelig konkurranse. Det er dessverre ikke dagens virkelighet.  

Dagens allmenngjorte minstelønn fjerner ikke konkurranseskjevhetene mellom norskregistrerte og øst-europeiske selskaper. Det er en rekke kostnader til blant annet pensjon og sosiale kostnader som våre konkurrenter i øst ikke er i nærheten av – i tillegg til at de generelle driftskostnader er lavere. Desto viktigere blir det at de reglene vi faktisk har blir fulgt.

De fleste transportkjøperne bryter loven

Minstelønn ble innført i 2015 og fordrer at sjåfører som utfører oppdrag fra a til b i Norge skal ha en lønn på minst 167,65 pr. time pluss diett.  Transportkjøperne har plikt til både å informere transportøren om reglene, og å se til at de overholdes. Arbeidstilsynet avdekket nylig gjennom sin kontrollvirksomhet at 7 av 10 sjåfører som utførte slike oppdrag fikk mindre lønn enn loven tilsier. I enkelte tilfeller mye mindre. Kontrollene avdekket også at 8 av 10 transportkjøpere ikke overholdt sin informasjons- og påseplikt. NLF avslørte forrige uke at en stor aktør i det norske markedet operer med kontrakter som gir sjåfører på oppdrag i Norge ned til 15,- kr (!) i timen i grunnlønn. Dette er stygt.

Et urettferdig kappløp

Så kan en sikkert hevde at dette kun er en serie enkeltstående lovbrudd som ikke krever ytterligere tiltak. En slik avfeiing blir for lettvint. Dessverre ser vi stadig oftere slike forhold og det skjer nå – før retten til å operere i Norge på øst-europeiske vilkår blir ytterligere utvidet.

Situasjonen kan illustreres som følger: Et kappløp der den ene deltakeren slipper unna med å løpe 60 meter, og den andre må løpe 100. Det er slik situasjonen oppleves for mange av våre medlemsbedrifter i virkeligheten de lever i. Dette er det motsatte av like vilkår.

NLF har støtte fra FrP til Rødt

Når vi tar opp denne problemstillingen får vi støtte i alle politiske leirer, fra FrP til Rødt. Derfor blir det direkte feil når Hegnar hevder at noen «pisker opp til EØS-kamp». Norske politikere er tverrpolitisk opptatt av å bevare norske transportarbeidsplasser og et anstendig arbeidsliv. Det er bra og viser vilje til å kjempe for regler vi kan leve med i stedet for ukritisk akseptere alt som kommer fra Brussel.

Ingen burde akseptere en konkurranse basert seg på dumping av lønninger og arbeidstakernes rettigheter. En slik utvikling blir bare et kappløp mot bunnen der alle taper. Det tjener ingen. Heldigvis føler vi oss trygge på at vi har et solid politisk flertall med oss i denne saken. Og når Trygve Hegnar får tenkt seg om er vi ganske sikre på at heller ikke han er komfortabel med at varene han bestiller blir levert av lastebilsjåfører med en lønn det er umulig å leve av. Selv om han er aldri så glad i konkurranse.

Geir A. Mo, administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund

Les også: Kan ha kjørt tusenvis av oppdrag i Norge på ulovlige kontrakter