I dag fraktes nye biler med tog direkte til forhandlerne på Minde utenfor Bergen, en løsning som både er miljøvennlig, trafikksikker og lite belastende for beboerne i Bergen. Men om kort tid blir det full stans i togtrafikken til området på grunn av arbeid tilknyttet utbygging av bybanen.

I dag fraktes de nye bilene på tog helt frem til forhandlerne på Mindemyren. Foto: Google Maps I dag fraktes de nye bilene på tog helt frem til forhandlerne på Mindemyren. Foto: Google Maps

90 millioner kroner finansiert av bompenger

Bane NOR har lagt frem et alternativ som ikke faller i god jord hos alle. De ønsker å etablere en midlertidig terminal på Koengen like utenfor Bergenhus festning og turistmagneten Bergen brygge.

– Det virker ganske meningsløst å bruke 90 millioner kroner på dette. Ikke minst når vi vet hvilke andre utfordringer det har blitt i bybaneprosjektet til Bergen kommune, forteller NLFs regionsjef Jan Ove Halsøy til Bergensavisen.

Han argumenterer for at pengene enkelt kan spares ved å etablere transport av bilene med lastebil fra Østlandet.

- Det går allerede et høyt antall nye biler med lastebil over fjellet. Dette har for mange vært et godt alternativ. Gitt at transportørene inngår forutsigbare avtaler med importørene, bør det ikke være noe problem å investere i materiell for å møte etterspørselen.

Foto: Google Maps Foto: Google Maps

Ekstremt liten miljøpåvirkning med moderne lastebiler

En av fordelene med å bruke togfrakt er redusert miljøpåvirkning. Men med moderne Euro VI-lastebiler, som har enda lavere utslipp av farlige miljøgasser enn personbiler, er ikke dette et problem.

- Og lastebilene som kommer østfra kjører helt frem til forhandlerne. På den måten eliminerer man behovet for å transportere de nye bilene fra Koengen og frem til forhandlerne på Mindemyren, som vil øke trafikkbelastningen på området betraktelig, forteller Halsøy.

NLFs regionsjef Jan Ove Halsøy tror det finnes alternativer til å etablere midlertidig godsterminal på Koengen. Foto: Stein Inge Stølen NLFs regionsjef Jan Ove Halsøy tror det finnes alternativer til å etablere midlertidig godsterminal på Koengen. Foto: Stein Inge Stølen

Les også: Lastebilen er renere enn du tror