Ordningen som innføres har som hensikt å forenkle hverdagen for trafikantene, som nå kan kjøre rett ombord på ferjene med automatisk registrering av AutoPASS-brikke, eller AutoPASS ferjekort.

Prisøkning med kort varsel

Men for transportnæringen kommer ikke overgangen uten utfordringer: Med dagens verdikort, som fylles på av transportørene i forkant, har man nemlig 50 prosent rabatt. Denne reduseres til 40 prosent ved innførsel av AutoPASS-løsningen.

– Med bare noen ukers varsel kan dette få enorme økonomiske konsekvenser for transportselskapene. Ferjekostnadene skal viderefaktureres til kundene, men det blir umulig å ta høyde for dette når man forhandler prisavtaler som strekker seg over lengre tidsrom. Derfor er det helt avgjørende at man får en overgangsperiode som gir transportørene anledning til å omstille seg og varsle eventuelle prisendringer, sier regionsjef Jan Ove Halsøy.

Han forklarer at bortfall av 10 prosent rabatt resulterer i en prisoppgang på mellom 10 og 39 prosent, avhengig av kjøretøygruppe og takstsone.

– Selv om det nå blir en mykere overgang, er det veldig viktig at den enkelte transportør er spesielt oppmerksom og beregner hvilke konsekvenser dette får for prisene.

Kan bruke verdikort til 31. juni

Ordningen som NLF og Vegdirektoratet nå har fått på plass, sikrer at brukere av verdikort fortsatt kan benytte dette frem til 31. juni 2019 på strekninger med AutoPASS-ferjekortbetaling, med mulighet for påfylling frem til 31. mars. Storbrukerkortet vil også kunne benyttes i en overgangsperiode frem til 31. mars, med påfylling frem til 31. januar.

MERK: På strekninger med AutoPASS-brikkebetaling, altså ikke AutoPASS-ferjekortbetaling, vil Verdikort og Storbrukerkort kun være gyldig frem til 31. januar. Dette gjelder følgende strekninger:

  • Anda - Lote
  • Bognes - Skarberget
  • Brekstad - Valset (frem til 15. januar)
  • Drag - Kjøpsvik
  • Flakk - Rørvik
  • Halhjem - Sandvikvåg
  • Mortavika - Arsvågen

På disse strekningene må sjåfør velge felt for «manuell betaling» eller kontakte ferjemannskap dersom det skal betales med Storbrukerkort eller Verdikort i perioden med overgangsordning.

For oversikt over strekninger med AutoPass-ferjekortbetaling, klikk her!

Viktige datoer

1. januar 2019:

Riksregulativ for ferjetakster og AutoPASS-regulativ for ferjetakster reguleres med en takstøkning på 2,7%. Egne takstregulativ for nullutslippskjøretøy.

AutoPASS-ferje innføres. Strekninger som inngår i den nasjonale AutoPASS-ferje ordningen deles i to grupper:

  • Strekninger med AutoPASS-brikkebetaling
  • Strekninger med AutoPASS-ferjekortbetaling

15. januar 2019:

På ferjesambandet Brekstad – Valset i Trøndelag kan det gamle Verdikortet kun benyttes frem til og med denne datoen.

31. januar 2019:

Verdikort og Storbrukerkort kan ikke benyttes på strekninger med AutoPASS-brikkebetaling etter denne datoen.

Storbrukerkortet kan fylles på frem til og med denne datoen. Kortet kan benyttes frem til 31. mars, eller til det er «tomt» på strekninger med AutoPASS-ferjekortbetaling.

31. mars 2019:

Storbrukerkortet kan benyttes frem til og med denne dato. Etter 31. mars kan kortet ikke benyttes på noen ferjestrekninger. 

Fra 1. april er kortet utfaset, og altså ikke gyldig som betalingsmiddel på noen ferjestrekninger. Eventuelt forskudd/restbeløp blir refundert innen 6 måneder.

MERK: Kortpanten vil også bli refundert om det gamle kortet innleveres.

Verdikort kan fylles på frem til og med denne datoen. Kortet kan benyttes frem til og med 30. juni, eller til det er «tomt» på strekninger med AutoPASS-ferjekortbetaling.

30. juni 2019:

Verdikort kan benyttes frem til og med denne dato. Etter 30. juni kan kortet ikke benyttes på noen ferjestrekninger.

Fra 1. juli 2019:

Fra denne datoen er det kun AutoPASS-brikkebetaling og AutoPASS-ferjekort som gjelder på ferjestrekninger som inngår i den nasjonale AutoPASS-ferjeordningen.

Fra 1. juli 2019 er verdikortet utfaset, og altså ikke gyldig som betalingsmiddel på noen ferjestrekninger. Eventuelt forskudd/restbeløp blir refundert innen 6 måneder.

MERK: Kortpanten vil også bli refundert om det gamle kortet sendes innleveres.

Les også:  Forsinkelser på nye bomstasjoner i Bergen og Oslo