Fra 3. september til 12. november vil sørgående løp i Nordbytunnelen være helstengt. Dette vil føre til omfattende forsinkelser på strekningen. Samtidig skal en stor del av logistikken tilknyttet NATO-øvelsen Trident Juncture gjennomføres på strekningen. Det betyr at flere titalls tusen soldater og militære kjøretøy skal fraktes på E6 fra Fredrikstad og nordover. Transportperioden varer fra september til oktober for nordgående trafikk fra Borg havn i Fredrikstad, og sørover fra november til januar.

Får dispensasjon fra kjøre- og hviletid

NLF Region 1 og 2 er i dialog med Vegdirektoratet om å få innført dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for yrkessjåfører som påvirkes av trafikkproblemene. Det er nå søkt ESA i Brüssel om dispensasjon fra reglene om kjøre- og hviletid etter følgende forslag:

  • Daglig kjøretid utvides med en time, slik at en sjåfør kan kjøre 10 timer om dagen og kan utvides til 11 timer to ganger i uka.
  • Ukentlig kjøretid utvides med fire timer, slik at sjåføren kan kjøre maksimalt 60 timer i uka.
  • Akkumulert kjøretid i løpet av to påfølgende uker med 10 timer, slik at sjåføren kan kjøre totalt 100 timer i løpet av to påfølgende uker.
  • Unntak fra reglene om daglig hvile, slik at den reduseres til åtte timer.

Dispensasjonen ble nylig innvilget, mer detaljer om dette kommer.

Les også:  To uker til arbeidsstart på Nordbytunnelen, forvent store forsinkelser