De første sakene har allerede dukket opp: Den 5. mars ble en varebil stoppet i kontroll på Sokn ved E39 i Rogaland. Her viste vekten 4300 kilo, noe som tidligere bare ville ha ført til krav om omlasting og ingen øvrige reaksjoner. Denne gangen ble derimot sjåføren anmeldt i tråd med regelendringen.

Endringen ble til etter at NLF i fjor påpekte hvordan stadig flere transportører velger å benytte varebiler med førerkort klasse B fremfor vogntog, og hvor ofte Statens vegvesen avdekker trafikkfarlig overlast ved slike varebiler. På bakgrunn av dette valgte Samferdselsdepartementet i mars å endre regelverket.

NLFs tekniske fagsjef Dag Nordvik håper myndighetene på sikt også innfører gebyr ved mindre overlast enn 500 kg. Foto: Stein Inge Stølen NLFs tekniske fagsjef Dag Nordvik håper myndighetene på sikt også innfører gebyr ved mindre overlast enn 500 kg. Foto: Stein Inge Stølen

Dette er den nye regelen:

Alle varebiler blir anmeldt hvis overlasten overstiger 30%, slik som tidligere. Men med den nye "smertegrensen" på 500 kilo vil de tyngste varebilene ikke lenger kunne spekulere like fritt i overlast. Tidligere kunne disse kjøre med over ett tonn for mye i varerommet uten å risikere sanksjoner.

NLFs tekniske fagsjef Dag Nordvik savner fortsatt en gebyrordning for overlast også inntil anmeldelsesterskelen, lik den man har for tyngre kjøretøy.

- Vi håper at myndighetene på sikt vil vurdere gebyr for overlast under denne terskelen, slik at det ikke spekuleres i overlast i det hele tatt.

Les mer:  Vurderer endringer i reaksjoner ved overlast for varebiler