I kjølvannet av journalistnettverket Investigate Europes oppslag om sosial dumping i Posten/Brings slovakiske datterselskap Bring Trucking, har debatten rast både i riksmedia og på sosiale medier. NLF har også publisert flere saker gjennom NLF-Magasinet og på lastebil.no, og temaet har ved flere anledninger blitt løftet på Stortinget.

Dette dannet bakteppet da Posten/Bring tok initiativ til et møte med NLF for å diskutere de aktuelle problemstillingene.

Her er oppslaget som startet mediekjøret mot Bring og datterselskapet Bring Trucking. Faksimile: Aftenbladet.no Her er oppslaget som startet mediekjøret mot Bring og datterselskapet Bring Trucking. Faksimile: Aftenbladet.no

NLFs samfunnsoppdrag tas på alvor

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, stiller seg positiv til at konsernets ledelse nå tar initiativ til videre dialog.

– Det er alltid positivt å prate sammen. Samtidig er det viktig for meg å understreke at NLF ikke kan la være å sette søkelyset på en uønsket utvikling i næringen, selv om det sikkert kan oppleves som ubehagelig for dem det gjelder.

Han legger til at det under NLFs landsmøte tidligere i år ble vedtatt at NLFs samfunnsoppdrag er å styrke konkurransekraften til norske transportører.

– Da er det vår plikt å peke på forhold som bidrar til en utvikling i motsatt retning.

Vil be om detaljerte svar

NLF-direktøren planlegger å følge opp møtet.

– Jeg ønsker å ta Posten/Bring på ordet når de etterlyser tettere dialog med oss. Vi vil gjerne utfordre dem på konkrete spørsmål rundt forholdene i Bring Trucking, og på den måten gi dem muligheten til å gi detaljerte svar rundt forhold som har blitt avdekket i media.

Les alle sakene om Bring Trucking her