Refleksdagen er et initiativ fra Trygg Trafikk hvor også samarbeidspartnere som Norges Lastebileier-Forbund (NLF) bidrar. Dagen markeres over hele landet torsdag 18. oktober. Målet er å få folk til å bruke refleks slik at de ikke havner i en ulykke.

I videoen under ser du hvor stor forskjell refleksbruk kan utgjøre langs vegen:

Om refleksbruk (kilde: Trygg trafikk)

Over 1, 7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk. Det viser undersøkelse utført av TNS Kantar på oppdrag for Trygg Trafikk og SpareBank1 høsten 2017.  Marginene mellom en nestenulykke og en alvorlig ulykke er små.

Kun 4 av 10 bruker refleks

Hver vinter utfører Trygg Trafikk fysiske tellinger over hele landet for å finne ut hvor mange som faktisk bruker refleks. Disse tellingene viser at kun 4 av 10 voksne bruker refleks. Dårligst er voksne i alderen 30+ og menn. Flinkest er barna.

Flest ulykker i byene

De fleste ulykker skjer i byene og når folk krysser gata. Lys fra biler og butikkvinduer konkurrerer om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere uten refleks.

Sekundene teller

Går du uten refleks vil en bilist i 50 km/t kun ha to sekunder på å se deg. Bruker du refleks har bilisten 10 sekunder til rådighet.

Les mer om refleksdagen på Trygg Trafikks nettsider