En av næringens aller største utfordringer den kommende tiden ligger i den foreslåtte mobilitetspakken som er fremlagt av EU-kommisjonen.

– Kabotasje er allerede et kjempeproblem. Selv om man i dag har allmenngjorte lønnsvilkår og begrensninger på oppdrag, er det veldig vanskelig å håndheve reglene. Går dette gjennom, vil situasjonen bli mye verre, sier Audun Lysbakken, leder i SV til Klassekampen.

SV-leder Audun Lysbakken vil ikke ha friere kabotasjeregler i Norge. Foto: SV SV-leder Audun Lysbakken vil ikke ha friere kabotasjeregler i Norge. Foto: SV

Øker tilgangen og senker kravene

Grunnen til dette er at pakken blant annet inneholder forslag om ytterligere liberalisering av kabotasjeregelverket; fra dagens tre turer innen syv dager til ubegrenset adgang innen fem dager. Samtidig blir kravene til hva som anses for å være en internasjonal last inn i landet betydelig redusert. I praksis kan et utenlandsk vogntog ha med en tom pall og et ”hjemmelaget” fraktbrev og få adgang til det norske markedet.

– Slik forslaget er nå, betyr det fri innlandstransport. Det blir veldig enkelt å kjøre mandag til fredag i Norge, ta med et lass over grensa i helga og være tilbake på norske veger på mandagen, sier Lars Johnsen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Det var som oftest stinn brakke i NLFs turnetrailer da politikerne stilte til debatt, som her i Stavanger. Foto: Stein Inge Stølen Det var som oftest stinn brakke i NLFs turnetrailer da politikerne stilte til debatt, som her i Stavanger. Foto: Stein Inge Stølen

Det neste EØS-slaget handler om transport

Oppmerksomheten rundt den foreslåtte mobilitetspakken økte betraktelig etter at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) dro land og strand rundt for å opplyse politikere om farene ved økt kabotasje i forkant av valget i fjor sommer. Med en semitrailer som kunne bygges ut til et stort møte- og debattlokale ble det avholdt 14 politiske møter fra Alta i nord til Arendal i sør. Resultatet er at 20 stortingspolitikere nå har forpliktet seg til å motarbeide EU-forslaget.

- Vi har arbeidet hardt med å mobilisere politikere i alle partier mot de foreslåtte endringene. Tilbakemeldingen vi får er at det er et bredt politisk flertall mot EU-pakken slik den foreligger i dag, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Lysbakken er enig og mener det neste store EØS-­slaget vil stå på transportfeltet.

- Saken må ses i sammenheng med at EU snart kommer med en ny jernbanepakke. Om kort tid vil vi måtte ta stilling til to saker om å flytte viktig politisk makt til Brussel. Acer-saken har vist at det er mulig å mobilisere et enormt press mot uønsket EU-politikk, sier SV-lederen til Klassekampen.

Les mer i Klassekampens artikkel her

Les også: Forpliktelser fra 20 stortingspolitikere