- Det kontinuerlige presset vi har stått for i mange på dette området har nå virkelig gitt resultater, sier Geir A. Mo. NLF-direktøren er glad for å kunne «kvittere ut» målet om et organisert og etablert transportpoliti.

Mer målrettet arbeid

Påvirkningsarbeidet gjorde at Samferdselsdepartementet tok grep: Ketil Solvik-Olsen ba Vegdirektoratet etablere et samarbeid mellom kontroll- og tilsynsetater innenfor vegtrafikkområdet. Det overordnede målet var å bruke etatenes samlede ressurser innen tilsyns- og kontrollarbeidet mest mulig målrettet og effektivt. Dette er i tråd med NLF-forslaget, med enkelte praktiske forskjeller.

- Den viktigste forskjellen mellom det vi har foreslått og det som nå er på plass er at vi vi vil ha en permanent enhet med fast bemanning. Myndighetene har valg et utvidet og styrket samarbeid. Vi vil følge nøye med på utviklingen her og eventuelt ta opp igjen forslaget om en permanent enhet dersom det oppleves som hensiktsmessig.

Mens sjåfører i personblier sluses til sin egen kontrollplass tar Statens vegvesen, Politiet og Tolletaten for seg tunge kjøretøy i et eget løp. Etterpå venter Arbeidstilsynet og Skatteetaten like utenfor bildet. Foto: Stein Inge Stølen Mens sjåfører i personblier sluses til sin egen kontrollplass tar Statens vegvesen, Politiet og Tolletaten for seg tunge kjøretøy i et eget løp. Etterpå venter Arbeidstilsynet og Skatteetaten like utenfor bildet. Foto: Stein Inge Stølen

Fra NLF-krav til praktisk samarbeid

På Taraldrud i forrige uke ble det gjennomført en storkontroll hvor samarbeidet ble demonstrert i praksis: Her sto både Statens vegvesen, Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Tolletaten parat for å inspisere både tunge og lette kjøretøy, med NLF som observatør. Aksjonen var svært vellykket, men på ingen måte unik. Over hele landet gjennomføres det lignende kontroller hvor flere etater samarbeider og utveksler informasjon både underveis og i etterkant.

Samferdselsministeren er fornøyd med det nye samarbeidet mellom etatene. Her fra åpning av nye Ørje kontrollstasjon tidligere denne uken. Foto: Stein Inge Stølen Samferdselsministeren er fornøyd med det nye samarbeidet mellom etatene. Her fra åpning av nye Ørje kontrollstasjon tidligere denne uken. Foto: Stein Inge Stølen

Solvik-Olsen: - Har oppnådd det NLF har kjempet for

- Aksjonen vi så på Taraldrud i forrige uke viser at det er mye en kan få til gjennom god kommunikasjon, forteller samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han er tydelig på at arbeidet NLF har lagt ned i å påvirke myndighetene har gitt gode resultater.

- Vi har hatt mye kontakt med NLF om dette temaet. Vi mener det er fornuftig at de spesialiserte fagmiljøene beholdes intakt, samtidig som en kan formalisere samarbeidene slik at kontrollinnsatsen styrkes. Jeg tror vi har oppnådd det NLF har kjempet for så lenge. Og det ser vi i de kontrollsituasjonene der samarbeidet utføres i praksis. En klarer å avdekke flere kjeltringstreker nå enn tidligere.

Selv om målet om å etablere en tverretatlig kontroll- og sanksjonsmyndighet i stor grad er oppnådd, er samferdselsministeren ikke i tvil om at det er en lang veg å gå før en kan komme den organiserte transportkriminaliteten til livs.

- Oppdrag er utført, men det er fortsatt mye som gjenstår, sier Solvik-Olsen.

Les også: Når Arbeidstilsynet banker på