I en pressemelding fremgår det at Arbeidstilsynet nå vil reagere strengere overfor transportnæringen. Det gjelder spesielt ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene, manglede dokumentasjon og lønn under allmenngjort sats.

– Dette er svært gode nyheter for transportnæringen. Nå gjelder det bare å øke antallet kontroller ute på vegene slik at Arbeidstilsynet både kan få kartlagt bruddene og iverksatt de nye rutinene så fort som mulig, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Ikke tøff nok mot norske transportkjøpere

Samtidig stiller han spørsmål ved hvordan Arbeidstilsynet skal få tilgang til riktig dokumentasjon.

– Vi ser altfor ofte at utenlandske bedrifter legger frem manipulert dokumentasjon for å lure seg unna bøter og gebyrer fra Arbeidstilsynet. Så lenge en ikke har myndighet til å kreve innsyn og gjøre bedriftstilsyn på samme måte som ved norske selskaper, vil det fortsatt være vanskelig å sikre like konkurransevilkår.

NLF-direktøren er også kritisk til Arbeidstilsynets forsiktige fremgang mot norske transportkjøpere.

– De oppgir at de vil «vurdere» overtredelsesgebyr mot bestillere av utenlandske transporttjenester som ikke overholder informasjons- og påsepliktene. Hva er det egentlig å vurdere? De bryter jo norsk lov og bør selvfølgelig motta sanksjoner for dette, sier Mo.

Disse bruddene skal føre til overtredelsesgebyr:

  • Alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene etter arbeidsmiljøloven
  • Virksomheten har ikke registrert arbeidstid eller registreringen er så mangelfull at det ikke kan forstås hva som er arbeidstid, pauser eller overtid
  • Utenlandske sjåfører mangler dokumentasjon i bilen
  • Arbeidstaker får ikke lønn etter allmenngjort sats

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar