Den norske avdelingen av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innen veg- og trafikkfag. Formålet er å støtte studenter og forskere og samtidig gi unge mennesker som arbeider innenfor faget mer internasjonal kunnskap.

Nordiske studier eller praksis prioriteres

Stipend tildeles i forbindelse med studier, spesielt for å støtte nordiske studier eller praksis, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesinnrettet videreutdanning eller etterutdanning og eventuelt studiereiser i tilknytning til dette. Stipend tildeles ikke til kongressreiser.

Søknad om stipend må sendes innen 1. mars, og skal inneholde en plan for gjennomføring av studiet eller forskningsarbeidet og budsjett.

Les mer om stipendordningen her!

Søknaden merkes "NVF-stipend 2018" og sendes:

Marit Due 
NVF-sekretær

Statens vegvesen Vegdirektoratet 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 
Telefon: 90530801
E-post:  marit.due@vegvesen.no