Arbeidstilsynet har to hovedoppgaver: De skal forebygge skader og bidra til at virksomhetene gjør det de skal for at de ansatte ikke skal bli syke på jobben – og så skal de bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det går kort og godt på at arbeidstakerne skal ha gode og trygge arbeidsforhold og lovlige lønns- og arbeidsvilkår.

Særskilt fokus på yrkestransport

Enhver bedrift med ansatte kan oppleve å få besøk av Arbeidstilsynet, og i disse dager har de flyttet fokuset særskilt over på transportnæringen. Nå kontrolleres både norske og utenlandske foretak med argusøyne.

- Når vi kommer på kontroll ser vi på arbeidsavtaler, vi kartlegger eventuelle risikoer og tiltak vi kan gjøre for å redusere farer, vi ser på avvikssystem, bedriftshelsetjenesten, arbeidstid, lønn og sjekker informasjons- og påseplikten, sier Morten Lien i Arbeidstilsynet.

Seniorrådgiver Morten Lien forteller at Arbeidstilsynet sjekker mange forskjellige forhold når de er på kontroll. Foto: NLF-arkiv Seniorrådgiver Morten Lien forteller at Arbeidstilsynet sjekker mange forskjellige forhold når de er på kontroll. Foto: NLF-arkiv

Kontrollerer at oppdragsgivers plikter følges

I tillegg står de ute i felten sammen med øvrige etater og kontrollerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår ved utenlandske sjåfører som utfører kabotasjeoppdrag i Norge.

- Langs vegen snakker vi med sjåførene og sjekker at de har nødvendig dokumentasjon på plass. Ute hos transportøren snakker vi med ledere, ansatte og verneombud og hos oppdragsgivere sjekker vi om oppdragsgiver medvirker til at transportoppdraget kan gjennomføres på en forsvarlig måte og at sjåførene har lønnsbetingelser i henhold til allmenngjorte tariffavtaler.

Tidligere i år gikk Arbeidstilsynet ut med urovekkende funn etter over hundre tilsyn mot bedrifter som kjøper transporttjenester: Bare 3 av 10 hadde overholdt informasjonsplikten, og bare 2 av 10 hadde kontrollert hva de innleide sjåførene faktisk fikk i lønn mens de utførte kabotasjeoppdrag. Dette viser akkurat hvorfor denne typen tilsyn er så viktig.

Arbeidstilsynet deltar regelmessig på tverretatlige kontroller langs vegen, som her ved Taraldrud i forrige uke. Foto: Stein Inge Stølen Arbeidstilsynet deltar regelmessig på tverretatlige kontroller langs vegen, som her ved Taraldrud i forrige uke. Foto: Stein Inge Stølen

Kan stanse virksomheten og gå til anmeldelse

Hvis Arbeidstilsynet finner avvik eller brudd har de flere ulike reaksjonsmåter.

- Finner vi avvik vil vi varsle virksomheten. Normalt får virksomheten så en tidsfrist til å gjennomføre nødvendige utbedringer, men om overtredelsene er svært alvorlige kan de føre til umiddelbar stansing. I tillegg kan vi gå til anmeldelse eller ilegge et overtredelsesgebyr, sier Lien.

Det er akkurat dette som foregår i den pågående Kreiss-saken. Her kommer Lastebil.no tilbake med flere oppdateringer den nærmeste tiden.

Les også: 8 av 10 transportkjøpere bryter påseplikten