I statistikkdatabasen Vegtrafikkulykker med personskade som publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB) kan man hente ut data fra ulykker hvor vogntog har vært innblandet.

Kilde: SSB-statistikk 03610: Personer drept eller skadd i vegtrafikkulykker med vogntog innblandet Kilde: SSB-statistikk 03610: Personer drept eller skadd i vegtrafikkulykker med vogntog innblandet

Høyeste dødstall siden 2014

2017 var et rekordår når det kom til antall drepte, både i vegtrafikken generelt og i ulykker hvor vogntog var involvert. Denne utviklingen har dessverre ikke fortsatt inn i første kvartal i 2018. Vi må faktisk så langt tilbake som til 2014 for å se høyere tall enn i år. Dette er første gang på fem år at trenden med nedgang i antall drepte i ulykker hvor vogntog har vært innblandet er brutt i første kvartal.

Merk at SSB-statistikken ikke sier noe om skyldspørsmål i ulykkene; dette er kun en oversikt over ulykker hvor vogntog har vært innblandet. Undersøkelser knyttet til hendelsesforløp i kollisjoner mellom tunge og lette kjøretøy viser at de aller fleste av disse ulykkene er utløst av det mindre kjøretøyet.

Les også: 2017 - et rekordår for trafikksikkerhet