Flere hundre mennesker møtte opp da NLFs folkemøte om utredning av Romsdalsaksen åpnet i Bjørnsonhuset i Molde i slutten av mai. Her fikk eksperter og regionspolitikere ytre sine meninger rundt alternativer for den kommende E39-traseen gjennom fylket.

I utgangspunktet er Møreaksen, med bl.a. 16 km undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes til Midsund og 2 km hengebru til Molde, allerede vedtatt som løsning. Men mange, inkludert NLF, mener Romsdalsaksen, et alternativ som eliminerer den undersjøiske tunnelen ved bruk av oversjøiske broløsninger via øya Sekken, ikke har blitt tilstrekkelig utredet. Argumentasjonen fra myndighetene har vært at teknologien ikke er moden for å bygge broer av den typen som er nødvendig i Romsdalsaksen-alternativet, og at derfor denne løsningen ikke er gjennomførbar. Problemet er bare at denne avgjørelsen ble tatt for flere år siden, og i mellomtiden har den nødvendige teknologien kommet på plass. 

Romsdalsaksen fremstår som et kinderegg hvor kostnadene er lave, sikkerheten er høy og miljøgevinsten sterk. Foto: Romsdalsaksen / Nordwest 3D Romsdalsaksen fremstår som et kinderegg hvor kostnadene er lave, sikkerheten er høy og miljøgevinsten sterk. Foto: Romsdalsaksen / Nordwest 3D

– Bør få svar på påstandene som fremlegges

– Utredning av en alternativ fjordkryssing er mulig. Det har vi fått slått fast her i dag, sa NLF-direktør Geir A. Mo i sin oppsummering av folkemøtet i Molde. Han understreket at det ikke bare er den mye omtalte undersjøiske tunnelen som innebærer både miljø- og sikkerhetsutfordringer sammenlignet med alternativene. Også andre partier ved traseen er utformet på en måte som øker utslippene fra tyngre kjøretøy.

– Hvis politikerne mener Romsdalsaksen er godt nok utredet, og på bakgrunn av dette sier nei til et potensiale for å bygge strekningen til halve prisen sammenlignet med Møreaksen, da begår de et historisk feilgrep. Men hvis det ikke er godt nok utredet bør vi i alle fall få svar på de påstandene som fremlegges. Kun da er vi trygge nok på at avgjørelsene som tas er de riktige. Ellers vil dette spørsmålet være som et sår i fylket i årevis fremover. 

Varsler valgkampsak i 2019

I etterkant av folkemøtet ble temaet utredning av Romsdalsaksen tatt opp i fylkesutvalget. Etter en høylytt debatt ble forslaget nedstemt med fem mot åtte stemmer. Det betyr likevel ikke at kampen er over. Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal FrP, melder at dette er en valgkampssak som opptar alle innbyggerne i fylket.

– Hvorfor skal vi la være å bry oss om saker som innbyggerne er opptatt av. Vi ser at engasjementet er enormt. Vi har god tid fortsatt hvis dette blir tatt opp igjen i 2019, sier han til Tidens Krav. Heller ikke leder for samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), er i tvil om at det blir en viktig valgkampsak i 2019 – og utover i tid.

– Motstanden kommer bare til å vokse og vokse, sier hun. 

Se den politiske debatten under folkemøtet under:

Dette er noen av argumentene for Romsdalsaksen:

  • Miljø: Romsdalsaksen er det klart beste alternativet med tanke på drivstofforbruk, slitasje på vegbane, bremser og materiell
  • Trafikksikkerhet: Undersjøiske tunneler medfører et langt høyere katastrofepotensiale enn oversjøiske løsninger
  • Knutepunkt: Den knytter til seg eksportvegen til Østlandet på en skikkelig måte. Dette gir bedre kommunikasjon mellom Molderegionen og nordlige del av fylket, og Østlandet. Romsdalsaksen avlaster dermed en til dels dårlig veg mellom Åndalsnes og Åfarnes samt sambandet Sølsnes-Åfarnes.
  • Kapasitet: Vegen over Skåla har allerede sprengt kapasitet grunnet puljevis trafikk når fergene legger til kai. Med den forventede økningen i trafikkmengder vil ikke denne utfordringen bli mindre i årene som kommer.
  • Vedlikehold: Undersjøiske tunneler krever omfattende og kostbart vedlikehold sammenlignet med oversjøiske løsninger.
  • Sikrere kostnadsrammer: Det er foreløpig ikke presentert en konkret kostnadsramme rundt utbygging av Møreaksen slik den foreligger. Det er samtidig hevet over enhver tvil at Romsdalsaksen er et rimeligere alternativ med tryggere og sikrere kostnadsrammer. Siden strekningen vil bli delvis finansiert av bompenger, vil dette føre til lavere bomkostnader for privatpersoner og nyttetransport. Sistnevnte kostnader vil uansett måtte viderefaktureres til det lokale næringslivet, noe som får ringvirkninger for hele området.

Se videopresentasjon av Romsdalsaksen her

Les også:  - Utredning av Romsdalsaksen er eneste alternativ