Det var tidlig i forrige uke at det omtalte kjøretøyet fra Kreiss ble stanset med sild i lasten på Krossmoen i Rogaland. Akkurat som ved tilfellet tidligere i mai nektet også denne sjåføren å stoppe for kontrollen og måtte innhentes av politiet. Da Vegvesenet undersøkte kjøre- og hviletiden ble det tydelig at sjåføren hadde brutt ukehvilen over et lengre tidsrom.

Flere tusen udokumenterte kilometer i Norge

I tillegg dukket det opp store spørsmålstegn knyttet til hvor lenge bilen har vært i Norge, og hvilke oppdrag den har utført i tidsrommet. Gjennom utskrifter fra den digitale tachografen er det tydelig at nærmere 3 000 kilometer er tilbakelagt i Norge fra 11. til 24. mai, tilsynelatende uten å ha vært ute av landet.

- Vi har etterspurt dokumentasjon som beskriver aktiviteten i dette tidsrommet. Det foreligger ikke per dags dato. Vi har derfor rutinemessig videresendt saken til Vegdirektoratet for videre oppfølging, forklarer kontrolleder Kenneth Holm Vestby.

Fiskeindustrien er storbruker av utenlandske transporttjenester. Kreiss oppgir selv Marine Harvest, Coast Seafood, Salmar og Platina Seafood som sine største kunder i Norge. Foto: Stein Inge Stølen Fiskeindustrien er storbruker av utenlandske transporttjenester. Kreiss oppgir selv Marine Harvest, Coast Seafood, Salmar og Platina Seafood som sine største kunder i Norge. Foto: Stein Inge Stølen

Kjøretøyet involvert i pågående tilsynssak

Ukehvil-brudd og manglende dokumentasjon på kjøring i Norge er slett ikke det eneste problemet med denne bilen. Den er også involvert i en tilsynssak fra tidligere i år hvor det er etterlyst dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår som oppfyller norsk lov ved kabotasjekjøring.

- Vi har mottatt informasjon fra virksomheten. På grunn av stor saksmengde hos saksbehandler har vi imidlertid ikke fått gjennomgått mottatt dokumentasjon. Dette arbeidet pågår nå og vi vil ganske snart sende et brev til virksomheten om hvordan vi vil følge opp saken videre, opplyser Morten Lien i Arbeidstilsynet.

Gjennom innsynsbegjæring har Lastebil.no fått tilgang til brevet med dokumentasjon fra Kreiss, hvor det nok en gang tydeliggjøres at selskapet ikke har tenkt å oppfylle kravene fra Arbeidstilsynet - akkurat som i forrige tilsynssak.

Les også: Kreiss nekter å oppfylle krav, anklager Arbeidstilsynet for lovbrudd