– Dette bør være et eksempel til etterfølgelse, sier NLFs regionsjef Reidar Retterholt. – Næringslivet i Rogaland har arbeidet for å få til denne løsningen og erfaringene må man ta med seg og bruke i hele landet, spesielt mellom destinasjoner der det går mye gods.

Regionsjef Reidar Retterholt ønsker tungbilfeltet velkommen. Foto: NLF-arkiv Regionsjef Reidar Retterholt ønsker tungbilfeltet velkommen. Foto: NLF-arkiv

Bedre for alle

- Målet er bedre fremkommelighet for næringstrafikken til og fra Risavika havn, forteller senioringeniør i Statens vegvesen, Ingve Lygre Undheim.

Personbiler får også bedre fremkommelighet når alle større kjøretøy ferdes i tungbilfeltet.

– Det kan selvsagt bli kø i det vanlige kjørefeltet hvis mange velger bil til og fra jobb, men slik trafikkbildet ser ut nå, blir det bedre for alle.

Undheim sier at tungbilfeltet kommer til å ha god fremkommelighet hele døgnet, også i rushtida. Det gir godstrafikken bedre effektivitet og dermed mindre utslipp.

Ser til utlandet

Statens vegvesen har planlagt tungbilfeltet lenge. I Bymiljøpakken er ett av målene at en ikke får fleie personbiler på vegene. Et annet er god fremkommelighet for næringstrafikk, gods- og kollektivtrafikk.

– I tillegg har vi nullvisjonen, om null hardt skadede og drepte i trafikken, sier Undheim.

For å nå disse målene har han og kollegaene sett til utlandet.

– Vi ser blant annet god effekt i Dublin, der ett felt er reservert for lastebiler fra sentrum til havna, sier han.

Siden dette er første gang i Norge at tungtrafikk får et eget felt, er det utarbeidet nye skilter som skal signalisere feltets bruksområde.

Les mer på Statens vegvesens nettsider