NLF har gjennom sitt arbeid mot myndighetene og i NLA jobbet for at det må legges mer vekt på trafikksikkerhet ved ekstreme værforhold og at sjåførene må få opplæring i glattkjøring med tunge kjøretøy.

- Dette er et skritt i riktig retning. NLF har også understreket viktigheten av å få praktisk opplæring i å legge på kjetting på tunge kjøretøy inn i etterutdanningen. Dette har Europaparlamentet og Rådet nå tatt hensyn til, forteller fagsjef Dag Nordvik.

Skal være kjent med bruk av sikkerhetsutstyr

Endringene i kravene bør være positiv lesning for alle som har etterlyst høyere kompetansekrav for EU-sjåfører som kjører i Norge. Spesielt følgende punkt, hvor det sies at sjåførene må «forstå hvordan en skal forberede og planlegge en reise under unormale værforhold og være kjent med bruk av tilhørende sikkerhetsutstyr og forstå når en reise må utsettes eller avlyses på grunn av ekstreme værforhold».

Samtidig understreker Nordvik at det ikke vil skje endringer over natten.

- Det er som regel en frist på 18 måneder å implementere dette i lovverket, så det vil ta tid før alle sjåfører har gjennomgått denne nye opplæringen. 

Dag Nordvik er fagsjef for området teknikk i NLF. Han tror endringene i opplæringskravene er et steg i riktig retning. Foto: Stein Inge Stølen Dag Nordvik er fagsjef for området teknikk i NLF. Han tror endringene i opplæringskravene er et steg i riktig retning. Foto: Stein Inge Stølen

FAKTA:

Dette er de viktigste endringene i Europa-parlamentets og rådets Direktiv 2003/59/EC

Pkt. 1.2

Mål: å kjenne til de tekniske egenskapene og bruken av sikkerhetsreguleringen for å kontrollere kjøretøyet, minimere slitasje og unngå funksjonsfeil:

begrensninger for bruk av bremser og retarder, kombinert bruk av bremser og retarder, bedre utnyttelse av hastighet og girforhold, bruk av kjøretøyets treghet, ved hjelp av måter å bremse ned og bremse i nedoverbakke, handling i tilfelle feil, bruk av elektroniske og mekaniske enheter som ESP, AEBS, ABS TCS IVMS og annet, godkjent for bruk, sjåførassistanse eller automatiseringsenheter.

Nytt 1.3.a

Evne til å forutse, vurdere og tilpasse seg risiko i trafikken; være klar over og tilpasse seg ulike vei-, trafikk- og værforhold, forutse kommende hendelser; forstå hvordan du skal forberede og planlegge en reise under unormale værforhold og være kjent med bruk av tilhørende sikkerhetsutstyr og forstå når en reise må utsettes eller avlyses på grunn av ekstreme værforhold; ta tilpasning til trafikkrisikoen, inkludert farlig oppførsel i trafikk eller distrahert kjøring (bruk av elektroniske enheter, spising, drikking etc.); gjenkjenne og tilpasse seg farlige situasjoner og å kunne takle stresskjøring, særlig knyttet til størrelse og vekt på kjøretøy og sårbare trafikanter, som fotgjengere, syklister og motorsyklister; identifisere mulige farlige situasjoner og korrekt tolke hvordan disse potensielt farlige situasjonene kan forvandle seg til situasjoner hvor kollisjon ikke lenger kan avverges, og velge og gjennomføre handlinger som øker sikkerhetsmarginene i en slik grad at kollisjon fortsatt kan avverges i tilfelle potensielle farer oppstår.

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar