Hvert år er gjennomføres det over 2 millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Hvilken måned kjøretøyet må være kontrollert og godkjent bestemmes av siste sifferet i registreringsnummeret. Neste år blir det endringer.

- Fra februar vil kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt. For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll, forklarer avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Endres fortløpende

Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll.

- Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Den fristen du har gjelder til det gjennomføres en ny kontroll, forklarer Harsem.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

Gjelder også traktorer: Mange traktorer benyttes til transport på offentlig veg. Fra februar 2019 vil også disse være underlagt krav om EU-godkjenning. Foto: Stein Inge Stølen Gjelder også traktorer: Mange traktorer benyttes til transport på offentlig veg. Fra februar 2019 vil også disse være underlagt krav om EU-godkjenning. Foto: Stein Inge Stølen

Krav om opplæring av kontrollører

Det blir også nye krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen.

- I dag er det bare krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere. Målet er bedre, likere og mer trafikksikre kontroller, sier Harsem.

For de som allerede jobber som kontrollører og tekniske ledere i dag vil det bli en egen overgangsordning.

Krav om kontroll av traktorer

Fra 2021 blir det også krav om kontroll av traktorer med hastighet over 40 km/t.

- Disse traktorene skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, og reglene gjelder traktorer som hovedsakelig brukes til transport eller arbeid på offentlig vei. Har du traktor som bare brukes på offentlig vei i egentransport i primærnæring, kan du få unntak fra kravet om kontroll, sier Harsem.

Les også: Ny kontrollstasjon åpnet på Ørje