På NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse fikk deltakerne en detaljert gjennomgang av "rikets tilstand", i alle fall i økonomisk forstand. Etter noen usikre år knyttet til et sviktende oljemarked og økt arbeidsledighet, er det nå helt klart at trenden har snudd.

Overraskende lønnsomhetshopp i oljebransjen

- Det er ingen grunn til å være bekymret for fremtiden ut ifra de modellene vi baserer oss på. Oljebransjen har fått en uventet oppsving, estimatene for hvor høy oljepris en må ha for at et oljefelt skal kunne være lønnsomt er kraftig nedjustert. Samtidig går ledighetstallene fra NAV skarpt nedover, og boligprisene har stabilisert seg på et bærekraftig nivå, forteller sjefsøkonom i Nordea, Kjetil Olsen.

Arbeidsledigheten er på veg nedover. Foto: Stein Inge Stølen Arbeidsledigheten er på veg nedover. Foto: Stein Inge Stølen

Kan bli vanskelig å få tak i arbeidskraft

- Det går enda bedre i 2018 enn vi trodde det kom til å gjøre. Vi tror også at arbeidsledigheten vil fortsette å falle, sier Olsen. Han tror hovedutfordringen fremover vil ligge i å få tak i arbeidskraft.

- Vi ser at arbeidsinnvandringen fra andre EØS-land har minket betraktelig, og arbeidsledigheten faller også i land som Polen. For transportnæringen kan det bety at det vil bli enda vanskeligere å få tak i sjåfører.

Les også: Investerer i fremtidens sjåfører