I dag har 200 buss- og lastebilsjåfører dispensasjon til å kjøre selv om de bare ser på ett øye. En endring i regelverket gjør at de mister denne dispensasjonen fra 01.10.2019. Mange av de som rammes har vært aktive yrkessjåfører i lang tid uten at tilstanden har endret seg.

– Vi er for fokus på helse, men når det gjelder de som har dispensasjon i dag, så mener vi at de fortsatt skal få lov til å ha dispensasjon, så sant den medisinske tilstanden deres ikke har forverret seg, fortalte NLF-direktør Geir A. Mo til  NRK da dette ble kjent.

På samme tid sendte NLF brev til Samferdselsdepartementet hvor det ble bedt om at ministeren tar et snarlig initiativ for å sikre sjåførenes dispensasjoner.

Brevet kan leses i sin helhet her

 Nå signaliserer den ferske samferdselsministeren at dette vil få høy prioritet.

– Vi vil gå inn i regelverket for å se på hvilket handlingsrom vi har, men målet er å videreføre dispensasjonen for de rundt 200 yrkessjåførene dette gjelder, sier Jon Georg Dale (Frp) til nettstedet  Fri Fagbevegelse.

NLF: – EU bør ikke være et hinder

Han forteller videre at han håper på en rask avklaring og at dette vil kunne godkjennes innenfor det eksisterende regelverket i EUs førerkort-direktiv.

– Vi mener selv at vi har gode argumenter for at vi skal kunne få dette til, og det beste ville vært om vi fikk en løsning som ikke gjelder bare i Norge. Dersom det ikke fører fram, må vi komme tilbake til hva vi skal gjøre da.

NLF-direktør Geir A. Mo er svært fornøyd med dette, samtidig som han understreker at EU ikke bør være et hinder her.

– Det finnes ingen god medisinsk begrunnelse for at disse 200 yrkessjåførene som i dag har dispensasjon ikke skal få det videre. Hvis tilstanden rent fysisk er uendret, og en lege fortsatt mener at sjåføren er skikket til å utføre sitt yrke, bør det være en selvfølge at disse får beholde førerretten.

Les bakgrunnen:  200 yrkessjåfører kan miste lappen i 2019 – NLF reagerer