På sommeren setter NLF søkelyset på sjåførene som holder Norge i gang når alle andre tar ferie. Hver dag i fellesferien stiller vi noen enkle spørsmål til en ny sjåfør for å finne ut hvordan livet bak rattet fortoner seg.

Dagens sjåfør: Egil Jendal (58)

Kommer fra: Moi, Rogaland

Kjøretøy: 2014 MAN TGX 28.540

Kjører for: Høien Transport (bedriftseier)

Jendal tror det er utfordrende for mange transportkjøpere å ivareta påseplikten. Foto: Stein Inge Stølen Jendal tror det er utfordrende for mange transportkjøpere å ivareta påseplikten. Foto: Stein Inge Stølen

Hvor lenge har du kjørt lastebil?

33 år. Før det drev jeg med lasting og lossing av biler. Jeg er oppvokst på gulvet i en gammel Thames Trader. Faren min var yrkessjåfør i 22-23 år og beholdt det som sideinntekt etterpå. Jeg er oppvokst i dieselrøyk!

Hvordan trives du i yrket?

Jeg har alltid likt å kjøre lastebil. Men utviklingen har gjort at det har blitt tøffere og tøffere. Det er et stadig jag etter pris, selv om du prøver å argumentere for at kvalitet koster ekstra ovenfor kundene. Skal du få det til å gå rundt som en fåbilseier kan du ikke sitte på kontoret, da må du ut og kjøre selv.

Det er stort behov for yrkessjåfører. Hvordan kan vi få flere bak rattet?

Først og fremst må vi gjøre yrket attraktivt igjen. Ikke bare koster sertifikatet enormt mye å ta. Men når en først kommer i jobb må en leve i et kontinuerlig kontrollregime i forhold til kjøre- og hviletid og annet småplukk. Det er slitsomt, og sett i forhold til lønnen forstår jeg at mange ikke orker.

Noen transportaktører bryter lover og regler. Hva bør myndighetene gjøre for å få bukt med disse?

Når staten selv benytter seg av et slovakisk underselskap for å frakte gods i Norge er det vanskelig å forstå hvordan en kan rette opp dette. Det er ikke bra slik det foregår i dag. Jeg ser stadig utenlandske trekkvogner med enorme dieseltanker, den siste jeg så hadde i alle fall 1500 liters tank på den ene siden alene. Det burde vært strengere kontroll ved grensene for å ta slik drivstoffsmugling. Samtidig er det positivt at det innføres skjerpet påseplikt for transportkjøpere. Men det er nok utfordrende for mange å ivareta disse pliktene. Jeg snakker med sjåfører i utenlandske selskaper som sier at det er stor forskjell på lønnen som er avtalt i kontraktene, og lønnen de faktisk får utbetalt.

Hva kan gjøre din hverdag bedre?

Jeg er for konkurranse, men det skal være på like vilkår. Det er viktig at transportkjøpere gjennomgår anbud de får inn for å se at det stemmer overens med hva det faktisk er mulig å kjøre for. Hvis det ser ut som transportøren må kjøre med tap, da må det jo være noe snusk. Så ser jeg at Arbeidstilsynet er veldig raske til å gi mulkt til mindre selskaper selv ved små brudd, mens de større går fri selv om de bryter regler i stor stil. Bring ble tatt for 58 brudd nylig, de slapp økonomiske sanksjoner fullt og helt. Hvis denne forskjellsbehandlingen ble utjevnet hadde det vært bra. Det skal ikke være sånn. 

Hva hører du på i bilen?

Jeg hører på radio, når det virker. Jeg har DAB-radio, men det fungerer svært dårlig. Visse områder er det helt elendig. I min bil er løsningen montert hos en godkjent spesialist, likevel svikter det. Du bør ikke få en viktig melding, for å si det sånn!

Les også:  Dette er sjåførenes krav til regjeringen