Frem til mandag 12. november vil sørgående løp i Nordbytunnelen være helstengt. Trafikken avvikles i nordgående løp, mens møtende trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien. Informasjon om stengingen er tilgjengelig på flere språk, som er tilgjengelig her.

Rushtrafikken gis prioritet under vegarbeidet. Det vil si at Vegvesenet snur trafikken kl. 12.00 hver dag, slik at

  • Trafikk inn mot Oslo får benytte nordgående løp som normalt om morgenen.
  • Trafikk ut av Oslo får benytte det samme løpet etter kl. 12.00.
  • På natt avvikles møtende trafikk i det nordgående løpet.

Kommer både på skip og via landeveien

Nå har Forsvaret og Statens vegvesen distribuert en komplett oversikt over de kjente skipsanløpene til forskjellige havneanlegg i Norge under militærøvelsen Trident Juncture. I sammenheng med trafikken på E6 nordgående mot Oslo, hvor Nordbytunnelen er delstengt, er det anløpene til Fredrikstad havn som er av særskilt interesse.

Lastebil.no har derfor hentet ut disse skipsanløpene og presenterer de i en egen oversikt under.

Totalt er det snakk om 4071 kjøretøy og 185 containere. Forsvaret understreker imidlertid at dette kun gjelder forflytninger tilknyttet skipstrafikk. I tillegg kommer militærkjøretøy som fraktes landeveien fra kontinentet. Dette skal ifølge Forsvaret også være forflytninger «av en viss størrelse».

Datoene i oversikten under gjelder anløp. Det antas at selve forflytningen foretas innen 72 timer etter dette.

Skipsanløp Fredrikstad havn:

Dato Containere Kjøretøy
7. september 25 234
9. september 12 173
10. september 45 220
13. september 15 190
16. september 2 23
18. september   22
19. september 16 269
22. september   24
28. september 4 348
01. oktober 213 295
05. oktober 62 80
07. oktober 23 228
08. oktober 17 258
10. oktober 19 234
11. oktober 39 200
14. oktober 21 193
15. oktober   33
17. oktober 16 263
18. oktober 2 28
19. oktober 78 201
20. oktober 11 265
22. oktober 78 290
Totalt: 185 4071

For mer informasjon om strekninger som berøres av øvelsen, se Vegvesenets oversikt her.

Les også:  Arbeidsstart på Nordbytunnelen i dag, forvent store forsinkelser