– NLF er for alle tiltak som reduserer forekomsten av rus på veiene. Det er gledelig å se at stadig flere medlemsbedrifter tar ansvar og installerer alkolås, selv uten å bli pålagt dette av kunder og myndigheter, forteller administrerende direktør Geir A. Mo.

Samtidig er han tydelig på at NLF ikke støtter innførsel av et nasjonalt påbud om alkolås i nyttekjøretøy. 

Blandingsrus dreper

– For det første må et slikt regelverk innføres på likt grunnlag over hele Europa for å unngå forskjellsbehandling. En slik prosess vil imidlertid ta mange år, og i mellomtiden løper utviklingen videre. Da er det fornuftig å ta høyde for at man i nær fremtid vil få teknologi som detekterer flere typer trafikkfarlig rus, ikke bare alkohol.

Mo peker på forskning som viser at ruskjøring med kombinasjoner av alkohol og andre rusmidler utgjør en større fare i trafikkbildet enn alkohol alene. Ved innførsel av obligatorisk alkolås vil en eliminere deler av trusselbildet, men ikke hele. Samtidig vil et regelverk med ensidig fokus på alkohol kunne fungere negativt på utviklingen av nye deteksjonsmetoder.

– Hvis myndighetene kun etterspør alkolås, vil utviklerne også bruker mer ressurser på dette, selv om det faktiske rusbildet ute på veiene er langt mer sammensatt. Det må vi unngå.

For de ansatte i Miniekspress AS er alkolås nå en fast del av hverdagen. Dette fordi kundene i stadig økende grad etterspør slike løsninger. Fra venstre: Kjell Abrahamsen, Reidulf Karlsen og Ulf Sandstrøm. Foto: Stein Inge Stølen For de ansatte i Miniekspress AS er alkolås nå en fast del av hverdagen. Dette fordi kundene i stadig økende grad etterspør slike løsninger. Fra venstre: Kjell Abrahamsen, Reidulf Karlsen og Ulf Sandstrøm. Foto: Stein Inge Stølen

En kundestyrt fremvekst

NLF-direktøren tror at en konkurranse på kvalitet må til for å sikre tryggere veier i Norge.

– Gjennom vår Fair Transport-satsing hjelper vi transportkjøpere å finne frem til de bedriftene som leverer dokumentert kvalitet. En stor andel av disse har installert, eller er i ferd med å installere alkolås i sine kjøretøy. Dette gjør de både for å være konkurransedyktige i anbudsrunder hvor dette kreves, men også fordi de ønsker å ta ansvar og være en del av en sunn samfunnsutvikling, forteller Mo. Han har tro på en kundestyrt etterspørsel etter alkolås-løsninger, samtidig som myndighetene stimulerer til utvikling av ny og bedre deteksjonsteknologi.

Les også: Kan man jukse med alkolåsen?