Denne kronikken av NLF-direktør Geir A. Mo ble først publisert på Dagsavisen.no, som et tilsvar på konsernsjef Tone Willes innlegg på samme nettside.

De siste ukene har den ene skandalesaken etter den andre omkring statseide Bring Trucking blitt rullet opp. Journalistnettverket Investigate Europe har dokumentert at mange av sjåførene, som primært hentes fra Romania, utelukkende kjører i Skandinavia. For dette arbeidet mottar de lønn som bare utgjør en brøkdel av snittet for landene hvor de er utstasjonert.

Arbeidstilsynets funn snakker for seg selv

Dette er sterkt uetisk, men foreløpig ikke ulovlig. Det som derimot er ulovlig, er måten de avlønnes på når de kjører innenlands transport i Norge, såkalt kabotasje. Under slike oppdrag har sjåførene krav på norsk minstelønn. Arbeidstilsynets funn etter å ha utført tilsyn mot bedriften viser at dette ikke er tilfelle. Både i 2017 og i 2018 er det avdekket brudd på reglene. Sjåførene Investigate Europe har snakket med, bekrefter også dette. I tillegg har journalistnettverket avdekket utbredt juks med førerkurs i bedriften, noe Posten Norge nå har bekreftet.

Konsernsjef Tone Wille i Posten Norge snakker med de aller fleste i Bring Trucking, bortsett fra sjåførene. Foto: BBC / NRK Konsernsjef Tone Wille i Posten Norge snakker med de aller fleste i Bring Trucking, bortsett fra sjåførene. Foto: BBC / NRK

Angriper alle - også offentlige etater

Konsernsjef Tone Wille mener at NLF farer med usannheter rundt Bring Trucking. Men påstandene det vises til er slett ikke NLFs egne. Det handler om reelle lovbrudd som er loggført og dokumentert, vitnesbyrd fra ansatte og funn fra Investigate Europes undersøkelser. Det er presentert lønnslipper som beviselig strider med regelverket, samt gjengitt utdrag fra Arbeidstilsynets rapporter hvor det er funnet lovstridige lønnsmodeller, som også bekreftes av etatens fagfolk.

Besøkte Bring Trucking - snakket ikke med sjåførene

I en videoblogg postet på Facebook-siden «Vi i Posten & Bring» fikk vi nylig se konsernsjefen besøke Bring Truckings administrasjon i Slovakia. Der var tilsynelatende alt i orden hos de drøyt femti ansatte. Det er imidlertid veldig beskrivende at hun ikke på et eneste tidspunkt snakket med de nærmere fire hundre sjåførene. Noe som ikke er rart, siden ingen av disse befinner seg i Slovakia. De bor på skandinaviske rasteplasser, hvor de koker middag på propanbluss og sover i førerhytta.

Det er strategisk forståelig at Tone Wille, i den situasjonen hun nå befinner seg i, forsøker å flytte søkelyset over på en beleilig motpart. Ved å male et bilde av Bring som en «skyteskive i kampen for oppmerksomhet om lastebileiernes kampsaker» slipper hun å nevne elefanten i rommet, nemlig at det slett ikke var NLF som brakte saken på banen i utgangspunktet. Det var det Arbeidstilsynet og varslere internt i Bring Trucking som gjorde.

Les samtlige saker om Bring Trucking her