Riksveg 3 mellom Elverum og Trondheim er den foretrukne ruten mellom Østlandet og Trøndelag for yrkessjåfører; over 90 prosent av tungtrafikken mellom nord og sør går her. Fra mandag 27. august vil strekningen være nattestengt på grunn av utskifting av stikkrenner.

Her er stengetidene:

  • Mandag 27. august til fredag 31. august i perioden fra klokken 18.00 en dag til klokken 07.00 påfølgende dag.
  • Mandag 3. september til fredag 7. september i perioden fra klokken 18.00 en dag til klokken 07.00 påfølgende dag.
  • Mandag 10. september til torsdag 13. september i perioden fra klokken 18.00 en dag til klokken 07.00 påfølgende dag.
  • Fra torsdag 13. september klokken 18.00 til mandag 17. september klokken 07.00.
  • Mandag 17. september til fredag 21. september i perioden fra klokken 18.00 en dag til klokken 07.00 påfølgende dag.

Modulvogntog må benytte E6

I stengingsperiodene vil det for tunge kjøretøy (inkludert modulvogntog) som skal kjøre strekningen Atna-Hanestad være skiltet omkjøring til E6 mellom Kolomoen og Ulsberg. Personbiltrafikk og lokal tungtransport, med unntak av modulvogntog, kan benytte fylkesveg 30 gjennom Rendalen.

– Ved å stenge trafikken på riksveg 3, kan vi gjøre disse utbedringsarbeidene massivt og konsentrert fremfor å trekke arbeidene ut over flere måneder. I tillegg har vi en stor militærøvelse med mye tungtransport som kommer senere i høst, som det ville blitt problematisk å ha igjennom et anleggsområde med mye lokale omkjøringsveier og trafikkdirigeringer. Vi mener derfor at det er den beste løsningen i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier byggeleder Einar Aakerøien i Statens vegvesen.

Les også: Erklærer unntakstilstand for dyretransportører