- Vi har kommet opp i en situasjon der søkerne er mange og der rekrutteringen er god, men hvor landslinjene ikke har tilstrekkelig kapasitet. Det er bekymringsverdig, sier Charles Galaasen i SOTIN (Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport- og logistikkfag i Norge).

Han sier det i ytterste konsekvens kan true rekrutteringen til transportnæringen.

il venstre: Charles Galaasen ved Opplæringskontoret for service og samferdsel. Til høyre: YSK-elever ved kursstart på Våler, hvor det nå er sprengt kapasitet. Foto: SOTIN / Charles Galaasen il venstre: Charles Galaasen ved Opplæringskontoret for service og samferdsel. Til høyre: YSK-elever ved kursstart på Våler, hvor det nå er sprengt kapasitet. Foto: SOTIN / Charles Galaasen

Sprengt kapasitet på landslinjene

I de siste par årene har NLF, NHO Transport og SOTIN vært aktive pådrivere for å øke rekrutteringen til næringen. Og satsningen har båret frukter: I dag er det en markant økning i søkere til transportfag. Sammenliknet med 2016 ligger søkertallene til Vg2 Transport og Logistikk rundt 30 prosent høyere.

- Selv om vi nå ser at søkertallene øker er potensialet enda større. I løpet av de neste fem årene har vi muligheten til å doble antall lærlinger til bransjen, sier Galaasen. 

Til tross for at Galaasen kan glede seg over en betydelig oppgang i søkermassen er han bekymret. Og utfordringen ligger i landslinjene der kapasiteten er sprengt.

- Vi kommer til å slite med å få nok plasser på førerkortopplæringen i august. Til høsten kan vi risikere at 100 ungdommer ikke får starte læretiden sin, sier han.

Står uten tilbud

Utfordringene er spesielt store på Østlandet.

- I Oslo, Akershus og i Østfold har vi 60 ungdommer som søker læreplass, men i disse fylkene finnes det ikke noe tilbud om landslinje for førerkort. Det nærmeste tilbudet er på Hønefoss eller i Våler, men på disse linjene er kapasiteten også sprengt, avslutter Galaasen.

Les også: Investerer i fremtidens sjåfører