Forslaget som er lansert av NLF avdeling Østfold innebærer et prøveprosjekt på to strekninger i Fredrikstad. Hvis erfaringene er gode er det også aktuelt med samme praksis i Sarpsborg.

– Dette vil hjelpe varetransport i hverdagen. Samtidig vil vi oppnå en miljømessig gevinst, sier daglig leder Morgan Pettersen i Sarpsborg næringsforening til Sarpsborg Arbeiderblad.

Busselskapet Nettbuss Travel, et datterselskap av Nettbuss, støtter også forslaget om å la lastebilene benytte kollektivfeltet. De opplyser at kollektivfeltet i dag er langt fra fullt utnyttet.

Regionsjef i NLF Oslo, Akershus og Østfold, J. Kristian Bjerke, tror sjansene er gode for at Østfold får landets første prøveordning med lastebiler i kollektivfeltet. Foto: Jan Harry Svendsen Regionsjef i NLF Oslo, Akershus og Østfold, J. Kristian Bjerke, tror sjansene er gode for at Østfold får landets første prøveordning med lastebiler i kollektivfeltet. Foto: Jan Harry Svendsen

Lastebilfrakt er kollektiv varetransport

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, mener det er rett og rimelig å la større godskjøretøy benytte kollektivfeltene.

- Våre medlemmer er en viktig bærebjelke i samfunnet. De frakter matvarer, medisiner, byggematerialer og klær og sørger for avfallsinnhenting. En forsinket lastebil kan gi like store ringvirkninger for samfunnet som en forsinket buss. Vi har alltid ment at lastebiler utfører kollektiv varetransport, og bør naturligvis kunne benytte kollektivfeltet.

Han tror også medtrafikanter kan tjene stort på å åpne kollektivfeltet for større nyttekjøretøy.

- Det er alltid gunstig å la lastebilene ligge lengst til høyre i trafikkbilder med flere felt. Dette eliminerer farlige blindsonesituasjoner, som vi nå ser daglig der lastebiler blir forbikjørt av elbiler i kollektivfeltet på høyre side. Samtidig vil lastebilsjåførene få en bedre hverdag med redusert tidspress og derav mindre stress. Med dagens kjøre- og hviletidsreglement er det sjelden rom for store forsinkelser, forteller Mo.

Å la kjøretøy med store blindsoner benytte kollektivfelt er også godt nytt for trafikksikkerheten. Illustrasjon: Stein Inge Stølen Å la kjøretøy med store blindsoner benytte kollektivfelt er også godt nytt for trafikksikkerheten. Illustrasjon: Stein Inge Stølen

Gode sjanser

NLF har både sentralt og regionalt foreslått å la godstransport benytte kollektivfelt. Dette støttes også av TØI, som har gjort flere undersøkelser knyttet til kapasitetsutnyttelse i trafikken.

- Når koordineringsgruppen for Nedre Glommaregionen, to ordførere i fylkets største byer, to næringsforeninger, to sentrale fylkespolitikere og Nettbuss støtter forslaget, da bør det være gode sjanser for at Statens vegvesen gir grønt lys, forteller NLFs regionsjef J. Kristian Bjerke.

Les også: Lastebiler i kollektivfelt sparer næringslivet millioner