I en pressemelding fremgår det at Scania investerer ti millioner Euro i Northvolt.

- Elektrifisering vil spille en nøkkelrolle i skiftet hvor vi beveger oss bort fra fossilt brennstoff i våre lastebiler. Med Northvolt som partner tror vi at vi kan gjøre store fremskritt i forhold til å utvikle batterier som er skreddersydde for tyngre kjøretøyer, uttaler president i Scania Henrik Henriksson.

De to selskapene vil danne et eget team av eksperter som skal jobbe sammen på Northvolts laboratorium i Västerås i Sverige. Her vil de utvikle og kommersialisere produksjonen av batterier spesielt egnet til bruk i lastebiler og busser.

Trenger batterier tilpasset tunge kjøretøy

Ifølge Scania er dagens batterier som i stor utstrekning brukes i elbiler ikke gode nok for bruk i tyngre kjøretøy. Til denne gruppen av kjøretøy trengs det derfor videreutvikling av både ladestasjoner og infrastruktur i tillegg til mer robuste, kostnadseffektive og bærekraftige batterier.

 - Det er vesentlig å videreutvikle dagens batteriteknologi slik at den er bedre tilpasset tyngre kjøretøy, sier Henriksson.

I avtalen med Northvolt har Scania også forpliktet seg til å kjøpe batterier fra fabrikken som skal bygges i Skellefteå i Nord-Sverige, og allerede neste år ser Scania for seg at de første lastebilene med batterier fra Northvolt vil rulle av samlebåndet.

Fabrikken blir den største i sitt slag i Europa når den står ferdig, og i følge Scania er det fornuftig å legge en batterifabrikk til nettopp Sverige.

- Produksjon av batterier er svært energiintensivt. Sverige kan tilby kostnadseffektiv og bærekraftig energi. Derfor er Sverige godt egnet for produksjon av batterier, skriver Scania i meldingen.

Les også: Helelektriske Volvo-lastebiler i trafikk allerede i år