– Nullvekst for personbiltrafikk er et viktig mål, men man ønsker jo samtidig fremkommelighet for næringstrafikken. Denne måten å kombinere kollektiv- og tungtrafikk i samme felt, kan føre til bedre fremkommelighet, sier sjefingeniør Per Inge Bjerknes i Statens vegvesen til Fredrikstad Blad (krever innlogging).

Ved to strekninger i Fredrikstad vil det nå åpnes for bruk av tyngre nyttekjøretøy i kollektivfeltet: Mellom St.Croix over Fredrikstadbrua og til brohodet på Østsiden, samt mellom Simo og Ørebekk, når den nye firefeltsvegen er ferdig.

Et nøyaktig tidspunkt for oppstart er ikke endelig avklart, men anbefalingen ligger nå inne til endelig godkjenning hos Vegdirektoratet.

– Hvor fort vi kommer i gang avhenger av hvor fort Vegdirektoratet gir svar, sier Bjerknes.

Ordningen har vært en kampsak både i NLF sentralt og regionalt i lang tid. Det er heller ikke tilfeldig at det er akkurat i Østfold prosjektet nå blir iverksatt - her har både det lokale forbundsapparatet og NLFs ansatte i regionen vært særdeles aktive rundt problemstillingen.

Fylkesleder i NLF Avdeling Østfold, Erik Graarud, tror alle vil tjene på ordningen. Foto: Stein Inge Stølen Fylkesleder i NLF Avdeling Østfold, Erik Graarud, tror alle vil tjene på ordningen. Foto: Stein Inge Stølen

Elbiler ut, lastebiler inn

Mens tyngre nyttekjøretøy får tilgang til kollektivfeltet under prøveprosjektet, vil elbiler og personbiler med to eller flere passasjerer bli henvist til de regulære kjørefeltene. Fylkesleder i NLF avdeling Østfold, Erik Graarud, tror denne løsningen vil gagne både personbilister og yrkessjåfører:

– Dette er veldig positivt og jeg tenker dette blir en stor lettelse for alle. Vi kan kjøre i kollektivfeltet og vi får vekk tunge kjøretøy fra personbiltrafikken. For oss koster det 16-17 kroner i minuttet å stå i kø, så det drar seg på med masse penger for oss. Jeg tror også det vil lette personbiltrafikken at man slipper tungtransport i den samme fila. Det går fire personbiler på den samme plassen som en lastebil tar, sier han til Fredrikstad Blad.

Les hele saken på Fredrikstad Blads nettsider (krever innlogging)