Som yrkessjåfør er pliktmessig avhold en selvfølgelighet, både i forhold til alkohol og øvrige rusmidler. Derfor har oppmerksomheten rundt alkolås-løsninger økt betraktelig etter hvert som teknologien har blitt mer pålitelig og rimelig i innkjøp. Antallet transportkjøpere og kunder som legger inn krav om alkolås ved anbudsrunder øker i takt med dette, godt hjulpet av myndighetenes innførsel av påbud om alkolås i persontransportkjøretøy.

Fire hovedleverandører til transportnæringen

Men hvordan går du som bedriftseier frem når du skal skaffe, installere og drifte et alkolås-system i ett eller flere kjøretøy? Og, ikke minst - hvilken løsning skal du velge? Det er akkurat dette Lastebil.no her skal forsøke å hjelpe deg med.

Først av alt: Det finnes mange tilbydere der ute, men på det norske markedet er det fire som kan regnes som leverandører av totalløsninger hvor en både får selve enheten installert, samt blir fulgt opp med årlig kalibrering og tilbud om bistand hvis det skulle avdekkes alkoholbruk som utløser HMS-tiltak. Disse er henholdsvis Alås, Fartskriver, KGK/Dräger og Dignita. 

Forskjellene størst ved service og kalibrering

Det er i dag en lang rekke NLF-bedrifter som har alkolås installert. Mange av disse har flere års erfaring med bruk og oppfølging av systemene. Derfor er det disse som utgjør testpanelet i denne sammenhengen. Allerede nå kan vi avsløre at ingen opplever nevneverdige tekniske problemer ved selve enhetene i bruk; alle er stort sett fornøyd med løsningene i praksis. De store forskjellene kommer først frem ved service og kalibrering. Her har leverandørene valgt forskjellige metoder og kostnadsmodeller som kan være utslagsgivende for hvilket valg den enkelte bedrift tar.

Alle priser oppgitt i denne testen er eksklusiv merverdiavgift. Samtlige enheter er sertifisert etter standardene EN50436-1 og EN50436-2. Sistnevnte sikrer at alkolåsen tåler bruk i temperaturer fra -40C til +85C.

Fartskrivers løsning kan bestilles som ekstrautstyr på blant annet Volvo. Foto: Stein Inge Stølen Fartskrivers løsning kan bestilles som ekstrautstyr på blant annet Volvo. Foto: Stein Inge Stølen

Fartskriver

Produktbeskrivelse:

Alcolock L series

Dimensjoner:

140x50x25 mm

Installeringskostnad:

10 850,- (veiledende, varierer iht. volum)

Fem gjenbrukbare munnstykker følger med.

25 ekstra munnstykker koster 145,-

Hos Utengen Transport er alkolåsen montert helt nederst ved fotbrønnen og er ikke synlig fra førersetet. Foto: Stein Inge Stølen Hos Utengen Transport er alkolåsen montert helt nederst ved fotbrønnen og er ikke synlig fra førersetet. Foto: Stein Inge Stølen

Kalibreringskostnad og løsning:

610,- / 12 mnd. Utføres på verksted godkjent av Fartskriver.

Det er mulig å utføre kalibrering selv ved å gå til innkjøp av eget utstyr. Dette består av en regulator og en gassflaske med veiledende pris på 6 409,-. Gassflasken varer til mellom 60 og 70 kalibreringer, ny gassflaske har en kostnad på 3 200,-.

Tilleggsinformasjon:

Brukere av Alcolock kan også kjøpe tilgang til AlcoFleet, et web-basert system hvor loggen fra alkolåsen kan lagres og rapporter kan hentes ut. Pris på AlcoFleet varierer basert på volum. 1-50 kjøretøy har en årlig kostnad på kr. 4000,-, 51-100 kjøretøy har en årlig kostnad på kr. 6000,-, etc. Dersom det er ønskelig å overføre data fra alkolåsenhet til AlcoFleet kreves en Download Station, denne koster i dag 3 850,-.

René Tanderup har kjørt med alkolås i fem år. Han har ingenting å utsette på Fartskrivers Alcolock-løsning. Foto: Stein Inge Stølen René Tanderup har kjørt med alkolås i fem år. Han har ingenting å utsette på Fartskrivers Alcolock-løsning. Foto: Stein Inge Stølen

Dette mener bedriften:

Utengen Transport har benyttet Fartskrivers alkolås i en årrekke. Avdelingsleder René Tanderup har bare positive ting å melde. Han mener det er et stort pluss at løsningen også kan bestilles som fabrikkutstyr på Volvo.

- Vi har alkolås montert på åtte kjøretøy, derav seks tankbiler. Disse var allerede installert da jeg begynte å jobbe her for fem år siden. Vi har ikke opplevd nevneverdige tekniske problemer og kalibreringen som utføres årlig er unnagjort på maks en halvtime. På noen av bilene kom løsningen ferdigmontert fra fabrikk, og på disse utføres kalibreringen i sammenheng med EU-kontrollen på verkstedet. Da sparer man en ekstra tur til Fartskriver for kalibrering.

Tanderup sier han er overrasket over hvor enkelt og pålitelig systemet er i bruk og anbefaler andre bedrifter å installere alkolås.

- Det burde vært standard i alle lastebiler. Alkohol og yrkestrafikk hører ikke sammen.

Enheten kan plasseres på flere steder, men Miniekspress har valgt denne løsningen i dashbordet. Det er også installert et eget indikatorlys i knappepanelet. Foto: Stein Inge Stølen Enheten kan plasseres på flere steder, men Miniekspress har valgt denne løsningen i dashbordet. Det er også installert et eget indikatorlys i knappepanelet. Foto: Stein Inge Stølen

Alås

Produktbeskrivelse:

Autowatch

Dimensjoner:

130x60x35 mm 

Installeringskostnad:

0,- ved tegning av leasingavtale (inkluderer montering, kalibrering, service og support). Gratis montering i kjøreavstand på 200 km fra Larvik. Utover dette blir kunden belastet for rimeligste reisevei. Hvis en ønsker å kjøpe ut enheten er dette også mulig og koster 8 000,- per stk.

Sjåfør Morten Opdahl i Miniekspress har brukt Alås’ AutoWatch-system over lengre tid og er godt fornøyd. Foto: Stein Inge Stølen Sjåfør Morten Opdahl i Miniekspress har brukt Alås’ AutoWatch-system over lengre tid og er godt fornøyd. Foto: Stein Inge Stølen

Kalibreringskostnad og løsning:

399,- per mnd per enhet (inkluderer leie av enheten, kalibrering, service og support). Denne summen reduseres til 250,- per mnd for år 2 og 199,- per mnd for år 3. Kunden sender utstyret per post til Alås for kalibrering og service ved behov. For kunder som har kjøpt ut utstyret er kalibrerings- og servicekostnader 199,- per mnd per enhet.

Tilleggsinformasjon:

Enheten har en startmekanisme som oppvarmes når bilen låses opp og er klar til bruk når sjåføren setter seg inn. Systemet kommer med en mulighet for direktesending av blåsehistorikk.

Dette mener bedriften:

(Se samlet omtale av Alås og KGK/Dräger lenger nede)

I denne bilen er Dräger-enheten montert i A-stolpen. Dette er en god løsning på de kjøretøyene der dette kan gjøres uten at det går på bekostning av sikt. Foto: Stein Inge Stølen I denne bilen er Dräger-enheten montert i A-stolpen. Dette er en god løsning på de kjøretøyene der dette kan gjøres uten at det går på bekostning av sikt. Foto: Stein Inge Stølen

KGK / Dräger

Produktbeskrivelse:

Dräger IL 7000

Dimensjoner:

138x61x36 mm

Installeringskostnad:

11 500,- for installasjon, herav 9500,- for selve enheten og resten for monteringsarbeid (ca. 1,5-2 timer. Ingen abonnementskostnader. 

Kalibreringskostnad og løsning:

850,- / 12 mnd. Utføres av tekniker på montert utstyr i lastebilen etter avtale med kunden. Her blir også kontrollenheten gått over, denne trenger en årlig service for å sikre fortsatt drift uten problemer.

For Kjell Abrahamsen, Reidulf Karlsen og Ulf Sandstrøm er alkolås nå en fast del av hverdagen. De er alle ansatt i selskapet Miniekspress Transport AS, som benytter både Alås' og KGK/Drägers løsninger i sine biler. Foto: Stein Inge Stølen For Kjell Abrahamsen, Reidulf Karlsen og Ulf Sandstrøm er alkolås nå en fast del av hverdagen. De er alle ansatt i selskapet Miniekspress Transport AS, som benytter både Alås' og KGK/Drägers løsninger i sine biler. Foto: Stein Inge Stølen

Dette mener bedriften:

Hos Miniekspress har både Alås’ og KGK/Drägers løsning blitt testet ut i et års tid. Totalt har de 27 alkolåser montert, henholdsvis 17 biler med Alås og 10 med Dräger. Daglig leder Kaj Gjerstad har bare positive ting å melde om begge løsningene, men ser klare fordeler ved å slippe service på fastmontert utstyr i bilen.

- Vi mottar ferdig kalibrerte enheter i posten fra Alås når det er tid for kalibrering av enhetene. Så sender vi den gamle enheten tilbake. På den måten slipper vi å kjøre bilene til et servicepunkt. På bilene hvor vi har montert Dräger-enheter har vi likevel funnet en god ordning hvor KGK drar ut til lastebilene når de er parkert på Gardermoen og utfører kalibreringen på stedet der.

Gjerstad opplyser at monteringsarbeidet også er uproblematisk.

- Enten leveres bilene nye med alkolås fra leverandør, eller så kommer montørene hit til oss og gjør jobben på et par timer.

Sjåfør Morten Opdahl bruker låsen til daglig. Han forteller at det er viktig å finne riktig pusteteknikk.

- Mange blir nok litt ivrige når de skal puste for første gang og tar i for hardt. Da virker det ikke. Trikset er å puste rolig og jevnt, da starter bilen hver gang. Det er enkelte tyggegummier som slår ut, og noen kornsorter i brød og rundstykker. Men hvis en opplever dette er det bare å skylle munnen med vann og prøve igjen.

Dignita Systems er et datterselskap av Smart Start LLC USA, som leverer sin egen alkolås-løsning. TS Forum har nylig opprettet en rammeavtale med Dignita Systems som sikrer montering av alkolåser i medlemsbedriftenes kjøretøy. Foto: Dignita Systems Dignita Systems er et datterselskap av Smart Start LLC USA, som leverer sin egen alkolås-løsning. TS Forum har nylig opprettet en rammeavtale med Dignita Systems som sikrer montering av alkolåser i medlemsbedriftenes kjøretøy. Foto: Dignita Systems

Dignita Systems

Produktbeskrivelse:

Dignita AL-100

Dimensjoner:

135x60x28 mm

Installeringskostnad:

1 900,- for selve monteringen, mens enheten leies for 199,- pr mnd. Hvis ønskelig kan montering og kalibrering også inkluderes i leieavtalen. 

Kalibreringskostnad og løsning:

795,- / 24 mnd. Utføres på verksted godkjent av Dignita. Leverandøren er i ferd med å etablere et landsdekkende servicenettverk gjennom avtaler med BilXtra- og Bulder-verksted.

Morten Nore er styreleder i TS Forum Norge. Han ser fordeler ved å knytte seg direkte til en produsent av alkolås fremfor en underleverandør. Foto: Stein Inge Stølen Morten Nore er styreleder i TS Forum Norge. Han ser fordeler ved å knytte seg direkte til en produsent av alkolås fremfor en underleverandør. Foto: Stein Inge Stølen

Dette mener bedriften:

Dignita er det ferskeste tilskuddet blant de etablerte alkolås-leverandørene i Norge. De skiller seg ut fra de øvrige aktørene ved at de produserer sin løsning på egenhånd gjennom moderselskapet Smart Start LLC USA. Med over 120 000 enheter distribuert på verdensbasis har selskapet opparbeidet seg en solid erfaring innen feltet. Dette, kombinert med et bredt nettverk av servicepunkter ute i distriktet, sikret Dignita nylig en rammeavtale med TS Forum.

- Vi valgte Dignita fordi de er et firma som eies av en alkolås-produsent. Dette gir oss muligheten til å komme tett på både produksjonen og videreutviklingen av slike produkter, forteller styreleder Morten Nore i TS Forum.

Fordi avtalen ble tegnet i sommer har ikke bedriftene tilknyttet TS Forum høstet nok erfaringer med systemet til å kunne gi tilbakemeldinger på den praktiske bruken. Her kommer Lastebil.no tilbake med oppdateringer når låsene har fått nok fartstid i bilene.

Oppsummering og prisoversikt

Leverandør / Produkt Installasjonskostnader Leiepris Årlig service/kalibrering Kalibreringsmetode
Alås / Autowatch 0,- 399,- pr mnd pr enhet (inkl. kalibrering/service, prisen reduseres ved år 2 og 3) 0,- Kunden mottar erstatningsenhet og returnerer den gamle per post
KGK / Dräger IL 7000 11 500,- 0,- 850,- KGK sender tekniker til kunden etter avtale
Fartskriver / Alcolock L 10 850,- 0,- 610,- Utføres på verksted godkjent av Fartskriver. På lastebiler med fabrikkmonterte enheter gjøres dette i sammenheng med EU-kontroll
Dignita AL-100 1 900,- 199,- pr mnd pr enhet (kan inkludere installasjon og kalibrering/service mot tillegg i pris) 795,- (24 mnd) Utføres på verksted godkjent av Dignita

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar