Kompromisset som EU-ministrene denne uken kom frem til, inneholdt flere store endringer som er i tråd med NLFs intensjon.

– Dette EU-kompromisset er et stort skritt i riktig retning. Innholdet er langt på vei det NLF gjennom vårt internasjonale organisasjon NLA (Nordic Logistics Association) har lobbet systematisk for i flere år gjennom utallige møter og samtaler med nøkkelpersoner i parlament, kommisjon og råd. Ministrene i EU-landene fortjener ros for at de har greid å komme frem til dette, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo er svært fornøyd med innholdet i avtalen, men spretter ikke champagnen før EU-parlamentet har fattet et endelig vedtak. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo er svært fornøyd med innholdet i avtalen, men spretter ikke champagnen før EU-parlamentet har fattet et endelig vedtak. Foto: Stein Inge Stølen

Karanteneperiode ved kabotasje, minstelønn ved tredjelandskjøring

I avtalen mellom ministrene er prinsippet om minstelønn ved kabotasjekjøring regelbundet. Det foreligger samtidig et uttrykkelig forbud mot ukehvil i bil. Den delen av kombinert transport som foregår på veg blir også omfattet av kabotasjereglene. 

Et av de viktigste punktene for NLF er riktignok karanteneperiode etter endt kabotasje. I dag kan transportører utføre inntil tre kabotasjeturer i løpet av syv dager før en må forlate landet, noe det også legges opp til i den nye avtalen. Men nå blir det ikke anledning til å «snu på grensa» som mange i praksis gjør, og returnere til Norge omtrent umiddelbart med ny last. Først etter fem dager kan man ta på seg nye kabotasjeoppdrag i det samme landet.

– Dette er noe NLF har kjempet for i mange år. Det gjelder også innstramninger i den såkalte tredjelandskjøringen som, dersom dette blir stående, får krav om minstelønn etter visse kriterier, sier Mo.

Stor uenighet i EU-parlamentet

NLF-direktøren spretter imidlertid ikke champangeflasken med det aller første. Det er nemlig god grunn til å helle litt malurt i begeret.

– Dette kompromisset skal godkjennes i EU-parlamentet, og der vet vi at det er stor uenighet og ulike synspunkter mellom ulike komiteer. Når vi ser hvem som var imot kompromisset, nemlig de fleste øst-europeiske landene med unntak av Tsjekkia og Slovakia, ser vi fort at saken enda ikke er avgjort. I tillegg avholdt Romania seg fra å stemme, noe som er interessant fordi Romania skal overta formannskapet etter Østerrike, sier NLF-direktøren.

Samtidig er det sterke krefter som arbeider for å lande dette forslaget i parlamentet.

– Det viktige samarbeidet i Road Alliance, der Norge er aktiv deltager, har stått seg gjennom hele prosessen, noe som lover godt for fremtidige kamper om EU-relaterte spørsmål, forteller Mo.

Ukehvil-reglene brytes i stor stil på døgnhvileplasser over hele Norge. Foreløpig har myndighetene latt dette skje uten konsekvenser, som her på Fugleåsen utenfor Oslo. Foto: Stein Inge Stølen Ukehvil-reglene brytes i stor stil på døgnhvileplasser over hele Norge. Foreløpig har myndighetene latt dette skje uten konsekvenser, som her på Fugleåsen utenfor Oslo. Foto: Stein Inge Stølen

– De grunnleggende grepene har manglet

Han ser nå frem til å finkjemme avtalen og studere alle detaljene i kompromisset.

– Og ikke minst ser vi frem til at norske myndigheter intensiverer kontrollen på disse områdene. Å ta ukehvilen i lastebilen har for eksempel vært forbudt i over ett år, jf en dom i EU-domstolen, men Norge har enda ikke iverksatt systematisk oppfølging og kontroll på dette punktet. Det betyr at vi fortsatt aksepterer den sosiale dumpingen som åpenbart foregår langs veiene våre, noe som må opphøre umiddelbart.

NLF-direktøren understreker også at nye EU-regler ikke må bli en hvilepute for kontrollmyndighetene.

– Vi har i mange år slåss for mer kontroll og systematisk oppfølging. Ulike regjeringer har fulgt opp på en god måte, men de grunnleggende grepene har manglet. Det er viktig å huske på at uansett EU-regler, er det nasjonalstaten som skal kontrollere og følge opp. Og uten effektiv kontroll hjelper det ikke, avslutter Mo.

Les også: Varebiltransport blir løyvepliktig i Danmark