– Ja, jeg tror det er et problem at utenlandske sjåfører bor lenge i bilene når de er på oppdrag blant annet i Norge, fortalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Aftenposten i går. Han får støtte fra Aps Arild Grande, som mener det er skammelig at utenlandske sjåfører må bo i bilene i ukevis. 

Til Aftenposten lister Solvik-Olsen opp tre konkrete punkter han vil støtte for å få til en endring i forholdene:

  • Utenlandske lastebilsjåfører må hjem til eget land hver gang de har kjørt tre turer internt i Norge.
  • Det må innføres «digitale fraktbrev» som dokumenterer hvor sjåførene har kjørt oppdrag.
  • Det må innføres forbud mot å stå parkert mer enn 24 timer på samme sted.

Bred dekning: Aftenposten har viet mye plass til å følge opp utfordringene i transportnæringen. Faksimile: Aftenposten Bred dekning: Aftenposten har viet mye plass til å følge opp utfordringene i transportnæringen. Faksimile: Aftenposten

Direkte fra næringen

Samtlige forslag er basert på innspill fra NLF, som i lang tid har arbeidet for å opplyse politisk ledelse om forholdene som råder i transportnæringen. Forbudet mot å stå parkert i mer enn 24 timer ble fremmet så nylig som på NLFs Transportkonferanse, hvor samferdselsministeren også deltok. Dette tiltaket kan bidra til å redusere omfanget av brudd på reglene knyttet til 45-timers ukehvil, som ikke skal tas i førerhytten.

– Det er liten tvil om at overnatting i førerhyttene fremfor innlosjering er en av tingene som har latt utenlandske selskaper operere til langt lavere priser enn norske aktører, sier SVs Arne Nævra, som også støtter Solvik-Olsens forslag.

Les også: Hevder de følger reglene, tross bevis på det motsatte