- Det er sunt med konkurranse. Men det skal være på like vilkår. Vi er veldig bevisst de utfordringene man opplever i møte med konkurrenter som ikke har rent mel i posen, fortalte statsråden til en sal fylt av et engasjert forbundsapparat.

I harmoni med NLFs krav

Det var slett ikke stor avstand mellom budskapet Solvik-Olsen presenterte og temaene NLF diskuterte i den påfølgende politiske debatten.

- Vi holder på å knekke koden knyttet til å kreve inn ubetalte bøter fra utenlandske transportører. Norge skal ikke være et fristed hvor folk kan gjøre hva de vil så lenge de har utenlandsk pass. Det skal ikke lønne seg å være kjeltring, slo samferdselsministeren fast.

Han satte også to streker under svaret på spørsmålet om hva myndighetene tenker rundt detaljene i EUs kommende vegpakke som omhandler kabotasje.

- Det å liberalisere kabotasjemarkedet nå, vil være helt feil. Jeg var i møte i Brussel senest 14. mai og opplevde bred enighet rundt dette. 

Forbundsleder Tore Velten takker samferdselsministeren for hans bidrag under landsmøtet. Foto: Stein Inge Stølen Forbundsleder Tore Velten takker samferdselsministeren for hans bidrag under landsmøtet. Foto: Stein Inge Stølen

Kan komme forhåndsbetalt bombrikke til nyttår

Et av de viktigste temaene som blir tatt opp på landsmøtet er konkurransevilkår. NLF har i lang tid etterlyst en forhåndsbetalt bombrikkeløsning for tunge kjøretøy, slik at en unngår situasjonen som råder i dag hvor det hersker stor tvil rundt hvor mange som faktisk betaler bompengene etter å ha utført transportoppdrag i Norge. Her mente Solvik-Olsen det var lys i enden av tunnelen:

- Vi har et mål om å få på plass en løsning hvor AutoPass-avtalen kobles mot kredittkort, som bør kunne trå i kraft 1. 1. 2019.

Les også: Velkommen til NLFs Landsmøte