Det var slett ikke få brikker i spill da Statens vegvesen, Politiet, Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Skatteetaten stilte til aksjon ved Taraldrud kontrollstasjon sør for Oslo. Nærmere 70 kontrollører stoppet både tunge og lette kjøretøy og plukket ut over 1 000 til utvidet kontroll. Dette gjorde at også at varebiler som driver godstransport ble stanset, en kjøretøygruppe som ofte kjører rett forbi tungbilkontroller, selv om de strengt tatt er pålagt å stoppe.

Statens vegvesen, Politiet, Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Skatteetaten samarbeider regelmessig under kontroller som dette. Foto: Stein Inge Stølen Statens vegvesen, Politiet, Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Skatteetaten samarbeider regelmessig under kontroller som dette. Foto: Stein Inge Stølen

Store mørketall

Dette ga et sjeldent tydelig bilde av hvor mange trafikkfarlige varebiler som egentlig finnes ute på vegene. Lenge har det vært mistenkt at mørketallene her er store, og hvis man ser på andelen varebiler som enten måtte laste om eller som fikk en strengere reaksjon, er det tydelig at mange spekulerer i overlast på bekostning av andre trafikanters sikkerhet.

- De aller fleste som kjører på vegene våre har orden på både seg selv og kjøretøyet sitt. Men også denne kontrollen viste at det er viktig å få luket ut enkelte førere og biler som kan utgjøre en fare for trafikksikkerheten, uttaler fagleder Erik G. Tangen i Statens vegvesen etter kontrollen. Han er ikke fornøyd med at tre tungbiler og hele 10 varebiler var lastet for tungt. 

- Den ene varebilen hadde så stor overlast at føreren ble anmeldt.

Her var det ingen kjære mor - alle skulle kontrolleres. Også varebiler. Foto: Stein Inge Stølen Her var det ingen kjære mor - alle skulle kontrolleres. Også varebiler. Foto: Stein Inge Stølen

Rygget på motorveien

På grunn av det høye antallet kontrollerte kjøretøy - hele 1 017 stykker - ble det avdekket flere forskjellige forhold som utløste reaksjoner. Blant annet ble to førere tatt for å kjøre i påvirket tilstand, en fikk beslaglagt førerkortet for å kjøre i 127 km/t i 80-sone og en mistet førerkortet for å ha rygget på motorveien. 15 biler ble avskilta på grunn av manglende forsikring eller EU-kontroll og tre personbiler hadde så grove tekniske mangler at de fikk kjøreforbud fram til feil ble utbedret.

På tungbilfronten ble det tatt ut 131 kjøretøy til utvidet kontroll. Blant disse ble det utstedt 12 kjøreforbud.

- Disse kom blant annet som følge av kraftig diesellekkasje, grove bremsefeil og dårlig lastsikring, forteller Tangen.

Les også: Fraktet 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser