Det var høgtidelig stemning da statsministeren åpnet E6 Hålogalandsbrua søndag. Det oppsiktsvekkende prosjektet har vært planlagt i 25 år og selve byggingen har holdt på siden 2013.

Reduserer reisetiden med 15-20 minutter

Konstruksjonen står rett nord for Narvik i Nordland, og skal knytte hele regionen tettere sammen. Brua korter inn dagens E6 med 18 km og reduserer reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø med 15-20 minutter. I tillegg føres store deler av trafikken bort fra en skredutsatt og ulykkesbelastet strekning.

Se video av brua her:

Bru, tunneler og flere kilometer med ny veg

Det er ikke bare selve brua som har vært omfattet av prosjektet. Her er en full oversikt:

  • Hålogalandsbrua på 1533 meter
  • Bygging av 1,4 km veg på Narvik-siden
  • Karistrandtunnelen på 270 meter på Narvik-siden
  • Bygging av 3,5 km veg på Øyjord
  • Storlikolltunnelen på 330 meter på Øyjord
  • Trældalstunnelen på 1,1 km

Les mer om prosjektet på Statens vegvesens nettsider