OPPDATERT 20.03.2018 kl 11:30

Så langt er det dokumentert minst seks lastebiler av Euro III-standard som transporterer Teslaer fra havnen i Gøteborg til Norge. Fem har blitt stoppet av Statens vegvesen på Svinesund med store tekniske mangler og overlast. Ytterligere ett kjøretøy var involvert i en trafikkulykke på E6 ved Moss og fikk kjørenekt av politiet.

(Saken fortsetter under bildene)

Denne lastebilen var involvert i en ulykke på E6 ved Moss. Også denne var av Euro III-standard. Foto: Lars H. Pedersen / NRK Denne lastebilen var involvert i en ulykke på E6 ved Moss. Også denne var av Euro III-standard. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

På Fugleåsen er det observert flere Euro III-merkede Tesla-transportere. Foto: Stein Inge Stølen På Fugleåsen er det observert flere Euro III-merkede Tesla-transportere. Foto: Stein Inge Stølen

Drammen Havn: - Det finnes kapasitet

Denne helgen ble det observert enda et knippe biltransportere ved Fugleåsen døgnhvileplass. Flere av disse var synlig merket "Euro III".

På spørsmål om hvorfor Tesla benytter seg av disse miljøverstingene for transport av sine nye personbiler, viser kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland til kapasitetsutfordringer ved Drammen Havn.

- Tesla ønsker å transportere bilene våre så miljøvennlig som mulig. Da vi ble informert om kapasitetsproblemer ved Drammen havn, ble vi nødt til å finne alternativer.

Men når vi ringer Drammen Havn, får vi et litt annet bilde.

- Vi opplever det ikke sånn, det finnes kapasitet. Vi tror ikke det er av slike hensyn at de velger å sluse noen leveranser via Gøteborg, forteller havnedirektør Einar Olsen.

Disse to sto parkert på Fugleåsen døgnhvileplass i helga. Begge er merket Euro III. Foto: Stein Inge Stølen Disse to sto parkert på Fugleåsen døgnhvileplass i helga. Begge er merket Euro III. Foto: Stein Inge Stølen

Ber NLF om hjelp til å finne miljøvennlige transportører

Roland uttrykker på sin side at Tesla så fort som mulig skal gå tilbake til den opprinnelige løsningen med transport via Drammen havn.

- Euro III-lastebilene vil være de første vi slutter å bruke når det igjen blir plass til oss.

Samtidig har Roland bedt NLF om hjelp til å finne leverandører med Euro VI-teknologi og god nok kapasitet.

- Vi vil slutte å bruke de omtalte lastebilene så snart vi har et egnet alternativ.

Kommunikasjonssjefen ønsker ikke å kommentere havnedirektørens betraktninger rundt kapasiteten ved havneanlegget. 

Kilde: EEC Kilde: EEC

Enorme utslipp i forhold til dagens standard

NLF-direktør Geir A. Mo synes det er positivt at Tesla nå ber om hjelp til å finne mer miljøvennlige transportløsninger.

- Samtidig er det oppsiktsvekkende at en produsent av nullutslippskjøretøy i utgangspunktet ikke stiller høyere krav til miljøstandard ved transport. De av alle burde vite hvor miljøskadelige eldre lastebiler kan være.

Mo stiller også et stort spørsmålstegn ved Teslas påstand om kapasitetsutfordringer.

- Vi anbefaler Tesla å ta en telefon til Drammen Havn og undersøke kapasiteten nærmere. Hvis ikke det utelukkende er profitt som ligger bak valget om å sluse lastebiler via Gøteborg, bør de jo umiddelbart gå tilbake til den opprinnelige løsningen, avslutter NLF-direktøren.

Forskjellen mellom Euro III, som var standarden mellom 1999 og 2005, og dagens Euro VI-lastebiler, som har vært standarden fra 2013, er enorm: Takket være store fremskritt innen renseteknologi har skadelige utslipp av hydrokarboner, partikler og NOx blitt redusert til et minimum. Enkelt forklart - står du ved siden av en Euro III-lastebil på tomgang, vil du kjenne ubehag i luftveiene etter kort tid. Mens ved en Euro VI-lastebil er luften som kommer ut av eksosen like ren som den som går inn.

Du må kjøre en stund med Teslaen for å nulle ut miljøregnskapet etter å ha bli fraktet med disse lastebilene. Foto: Stein Inge Stølen Du må kjøre en stund med Teslaen for å nulle ut miljøregnskapet etter å ha bli fraktet med disse lastebilene. Foto: Stein Inge Stølen

Les bakgrunnen: Frakter Teslaer på trafikkfarlige miljøbomber