Det var ved E6 Minnesund onsdag kveld Statens vegvesen gjorde storfangsten: Under storbilkontrollen sjekket inspektørene blant annet om transportørene fulgte reglene knyttet til kabotasje, altså innenlands transport utført av utenlandske kjøretøy. Dette er kun tillatt under strenge restriksjoner, som du kan lese mer om her.

- Vi har avdekket åtte tilfeller av ulovlig kabotasje. Fem av disse vil bli anmeldt, forteller kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen.

Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen så flere tilfeller av manipulerte fraktbrev under kontrollen onsdag kveld. Lastebilen på bildet er ikke involvert i saken. Arkivfoto: Stein Inge Stølen Kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen så flere tilfeller av manipulerte fraktbrev under kontrollen onsdag kveld. Lastebilen på bildet er ikke involvert i saken. Arkivfoto: Stein Inge Stølen

Manipulerte fraktbrev

Det var åtte forskjellige utenlandske firmaer som ble stanset. Samtlige måtte laste om før de kunne fortsette ferden.

- Vi tar vurderinger i forhold til om transportøren skal anmeldes eller ikke ut ifra alvorlighetsgrad og hvorvidt det forekommer gjentakelser. Det ble påvist manipulerte fraktbrev i flere av tilfellene. Dette er en indikasjon på at regelbruddene var bevisste, og ikke bare slurv fra sjåførens side, forteller Rogneby.

Les også: Hva er egentlig kabotasje?