- Årets vinner er opptatt av både miljø og sikkerhet. De ansatte har vegen som arbeidsplass. Egen og andre trafikanters sikkerhet har derfor høyeste prioritet, sa leder av trafikksikkerhetsutvalget Noralv Distad da han offentliggjorde prisen ved åpningen av fylkestinget i Sogn og Fjordane på fredag.

Venner på veien-programmet ble vektlagt

– Dette var en gledelig beskjed å få! Mye innsats legges ned av tillitsvalgte og ansatte for å forebygge ulykker. Denne prisen viser at arbeidet er viktig og at det verdsettes av andre, sier regionsjef i NLF Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, Jan Ove Halsøy.

Det er spesielt NLFs Venner på veien-program som er vektlagt i avgjørelsen fra fylket. Dette er et opplæringsprogram rettet mot barn i de tidligste skoletrinnene. Disse får besøk av en lastebil på skolen og blir fortalt om de viktigste trafikksikkerhetsfaktorene. Undervisningsopplegget blir ledet av NLF-representanter med spesialkompetanse innen trafikksikkerhet og opplæring. Venner på veien blir allerede utført på skoler over hele Norge, og målsetningen er å nå ut til flest mulig barn i alderen 6-9 år.

Her viser regionsjef Jan Ove Halsøy frem blindsonene på lastebilen til barn på Flatene skule i Førde. Foto: NLF Her viser regionsjef Jan Ove Halsøy frem blindsonene på lastebilen til barn på Flatene skule i Førde. Foto: NLF

Bidrar på mange måter

Venner på veien er slett ikke det eneste trafikksikkerhetsarbeidet NLF utfører. Det gjennomføres jevnlig kursing av ledere og ansatte i transportbedrifter både i gode trafikkholdninger, effektiv og miljøvennlig kjøring og skadereduserende tiltak. Og hvis uhellet er ute, bistår NLF gjennom tilbudet Kollegahjelpen. Her får yrkessjåfører som opplever traumatiske hendelser støtte fra erfarne kollegaer som er drillet i krisehåndtering.

Trafikksikkerhetsprisen ble utdelt i fylkestinget 19. oktober.

Les mer om:

Venner på veien

Kollegahjelpen

If aktiv sikkerhet

Fair Transport