Det var fylkesleder i Hordaland, Torgils Rogne, som tok imot prisen på vegne av daglig leder Jørund Vevle i System Trafikk AS. Sistnevnte hadde ikke anledning til å være til stede under prisutdelingen på Sundvolden Hotel. Han benyttet anledningen til å si noen velvalgte ord om bedriften som etter hans mening er en soleklar foregangsbedrift innen trafikksikkerhet.

Fylkesleder i Hordaland, Torgils Rogne, mottok NLF og Ifs trafikksikkerhetspris på vegne av vinneren System Trafikk AS. Fra venstre: Konferansier Harald Rønneberg, Torgils Rogne, forbundsleder i NLF Tore Velten og Ottar Sefland fra If. Foto: Stein Inge Stølen Fylkesleder i Hordaland, Torgils Rogne, mottok NLF og Ifs trafikksikkerhetspris på vegne av vinneren System Trafikk AS. Fra venstre: Konferansier Harald Rønneberg, Torgils Rogne, forbundsleder i NLF Tore Velten og Ottar Sefland fra If. Foto: Stein Inge Stølen

Kriteriene for å bli nominert til NLF og Ifs Trafikksikkerhetspris er som følger:

  • Bedriften skal ha vesentlig mindre skader og ulykker enn snittet for næringen de siste fem årene
  • Bedriften skal ha gode systemer for oppfølging av avvik og nestenulykker
  • Bedriften skal ha incentivordninger som belønner skadefri kjøring
  • Bedriften skal ha gode opplæringsrutiner og sjåføroppfølging innen skadeforebyggende adferd
  • Bedriften skal fremstå som en foregangsbedrift innen trygg og sikker lastebiltransport
  • Bedriften skal ha et meget godt omdømme både hos kunder og kollegaer

Les også: Tore Velten gjenvalgt som forbundsleder