Under kontrollen var både Politiet, Statens vegvesen og Tolletaten på plass. Det ble sjekket ruspåvirkning, førerdokumenter og teknisk stand på samtlige sjåfører og kjøretøy. I de tilfellene hvor det ble utført transport mot vederlag ble også fraktdokumenter, lastsikring og kjøre- og hviletid undersøkt. 

Her sjekker Statens vegvesen, Politiet og Tolletaten lasten i en polsk varebil. Foto: Stein Inge Stølen Her sjekker Statens vegvesen, Politiet og Tolletaten lasten i en polsk varebil. Foto: Stein Inge Stølen

Stadig mer målrettet

Den samordnede kontrollen var også et godt eksempel på hvordan forskjellige registreringssystemer og teknologi kan benyttes for å luke ut verstingene. I tilknytning til Oslofjordtunnelen finnes det termografiske kameraer som lar Statens vegvesen flagge eventuelle kjøretøy med varmgang i motor, drivverk eller bremser. Mellom tunnelutgangen og kontrollplassen var det også utplassert mobile ANPR-kameraer (skiltgjenkjenning) som automatisk scanner skilter på kjøretøy og kontrollerer disse opp mot etatenes forskjellige registre.

Disse kameraene leser skiltene og kryssjekker disse mot etatenes registre. Såkalt Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-teknologi blir stadig mer brukt. Foto: Stein Inge Stølen Disse kameraene leser skiltene og kryssjekker disse mot etatenes registre. Såkalt Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-teknologi blir stadig mer brukt. Foto: Stein Inge Stølen

Kontinuerlig kommunikasjon

Med radioforbindelse mellom mannskapet som analyserer ANPR-dataen og de termografiske kameraene og mannskapet som plukker ut kjøretøy for kontroll, blir utvelgelsesprosessen gjort raskt og effektivt.

Les også: NLFs «transportpoliti»: Oppdrag utført