Det er forskerne Henrik Sternberg og Björn Lantz ved henholdsvis Lunds Tekniska Högskola og Chalmers Tekniska Högskola i Sverige som har utført studien. Datagrunnlaget er basert delvis på tilgjengelig kriminalstatistikk og delvis på tusenvis av innrapporterte observasjoner av utenlandske lastebiler gjennom appen Cabotagestudien.

Les hele studien her

Henrik Sternberg er en av forskerne bak den nye kriminalitetsstudien. Foto: LUM Henrik Sternberg er en av forskerne bak den nye kriminalitetsstudien. Foto: LUM

Flere hundre tusen observasjoner

- Den forskningen vi har gjennomført viser at de pressede prisene på transportmarkedet ikke bare koster samfunnet mye i form av miljøutslipp og sosial dumping. Nå kan vi også vise sammenheng mellom dårlige arbeidsvilkår for sjåførene og kriminalitet som tyveri av diesel og transportrelatert utstyr, forteller Sternberg.

Nærmere 287 000 observasjoner av lastebiler fra hele Europa, deriblant 5 000 unike registreringsskilt tilknyttet lastebiler fra Polen, 2 500 fra Litauen og 2350 fra Bulgaria, ble analysert og bevegelsene innenfor Sverige hentet ut for videre bruk. Mønsteret som dannet seg var at de østeuropeiske lastebilene ble værende i Sverige gjennom helgene, mens vesteuropeiske lastebiler kjørte hjem til utgangspunktet.

Gjennom Cabotagestudien er det registrert flere hundre tusen observasjoner av utenlandske lastebiler i Norden. Foto: Skjermdump, Cabotagestudien.se Gjennom Cabotagestudien er det registrert flere hundre tusen observasjoner av utenlandske lastebiler i Norden. Foto: Skjermdump, Cabotagestudien.se

Klar relasjon mellom kriminalitet og lavkost-transport

Deretter ble bevegelsene kryssjekket med innrapporterte tyverier av diesel og annet transportmateriell fra det svenske politiet, totalt 2 252 tilfeller, samt befolkningsdata fra Statistiska Centralbyrån. Funnene viste en klar relasjon mellom tilstedeværelse av lastebiler fra lavkostland og forekomst av transportrelatert kriminalitet. Denne sammenhengen finner man ikke ved registrerte observasjoner av vesteuropeiske lastebiler.

- Ut fra dette materialet ser vi en klar statistisk sammenheng mellom observasjoner av lastebiler fra lavkostland og rapporterte dieseltyverier, konkluderer Sternberg.

NLF-direktør Geir A. Mo er ikke overrasket over funnene. Foto: NLF-arkiv NLF-direktør Geir A. Mo er ikke overrasket over funnene. Foto: NLF-arkiv

Har ikke råd til diesel - må stjele

- Dette er et viktig materiale å ha med seg videre i arbeidet med å opplyse myndighetene. Det bekrefter en trend som vi har mistenkt i lang tid allerede. Prisene presses så lavt at sjåførene ikke engang har råd til å kjøpe diesel. Dette understreker også viktigheten av å få på plass et system som registrerer bevegelsene til alle lastebiler i Norge, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Les også: Ble frastjålet diesel, fikk 5460 kr i miljøgebyr