- Dette viser hvor lett systemet kan manipuleres og hvor enkelt det er å omgå kabotasjereglene. Det viser også på en meget presis måte hvorfor det er stor sannsynlighet for at omfanget av ulovlig kabotasje i Norge er langt større enn de offisielle statistikker viser, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Internasjonal frakt kjørt som kabotasje

Det var på Jessheim i slutten av mai at den litauisk-registrerte Vlantana-traileren ble stanset for kontroll. Der ble det avdekket at trekkvognen hadde overtatt ei tralle som i utgangspunktet ble kjørt med et norskregistrert Vlantana-kjøretøy. Sistnevnte lastet på Lerøy Aurora AS i Skjervøy i Troms og oppdraget hadde destinasjon Frankrike.

Den norske trekkvognen kjørte derimot ikke lenger enn til Mo i Rana før den hektet av trallen, som ble trukket videre sørover av den litauiske bilen. Denne ble deretter stoppet for kontroll av Statens vegvesen på Jessheim. Her oppga sjåføren at han slett ikke skulle til Frankrike, men bare noen hundre meter bort i gata til Vlantanas hovedanlegg i Brages veg på Gardermoen for et nytt trallebytte.

Det var kontrollører på Jessheim trafikkstasjon som reagerte på trallebyttet og anmeldte forholdet som ulovlig kabotasje. Bilen og sjåføren på bildet er ikke tilknyttet saken. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Det var kontrollører på Jessheim trafikkstasjon som reagerte på trallebyttet og anmeldte forholdet som ulovlig kabotasje. Bilen og sjåføren på bildet er ikke tilknyttet saken. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Byttet fra norsk til utenlandsk kjøretøy

- Han oppga at kjøretiden hans var over og at lasten derfor skulle videre på et annet Vlantana-kjøretøy, sier inspektør Ove Mareno Skogheim i Statens vegvesen. Han forklarer videre at siden det utenlandske kjøretøyet hadde begynt sitt oppdrag i Norge og ikke skulle ut av landet, var kjøreturen underlagt kabotasjereglene. Og her dukker det opp flere problemer.

- For det første manglet det tilstrekkelig dokumentasjon på inngående internasjonal last. Vi fikk forevist et håndskrevet fraktbrev, men dette ble ikke godkjent. Samtidig er det også problematisk at dokumentene sjåføren hadde med seg for det aktuelle oppdraget viste en eksporttur, mens det i praksis ble utført som en innenlands kabotasjetur, forteller Skogheim.

Bytter mellom norske og utenlandske trekkvogner skjer ifølge vitneobservasjoner på jevnlig basis. Dette understøttes også av dialog som har foregått mellom Vlantana og Vegdirektoratet, hvor det allerede i fjor ble stilt en rekke spørsmål rundt lovligheten ved bytte av traller mellom norske og utenlandske kjøretøy.

I en mailkorrespondanse som Lastebil.no har fått tilgang til får Vlantanas logistikkdirektør Ruta Sakalauskaite beskrevet hva som er tillatt, og hva som ikke er tillatt ved oppdrag hvor det byttes trekkvogner. Her blir også et hypotetisk scenario identisk med tilfellet som nå er anmeldt brukt som eksempel.

Dette er ett av mange spørsmål stilt av Vlantanas logistikkdirektør til Vegdirektoratet for over et år siden. Scenarioet som beskrives er omtrent identisk med det som er anmeldt. Kilde: Offentlig postjournal Dette er ett av mange spørsmål stilt av Vlantanas logistikkdirektør til Vegdirektoratet for over et år siden. Scenarioet som beskrives er omtrent identisk med det som er anmeldt. Kilde: Offentlig postjournal

Vlantana: - Teknisk feil ved dokumentasjonen

Direktør i Vlantana Norge, Vladas Stoncius jr., sier på sin side at dette ikke var ulovlig kabotasje. Han oppgir på e-post til Lastebil.no at det handler om «teknisk feil på registrert dokumentasjon» som nå skal være utbedret. Han forteller også at bytte av tralle ved kabotasjeoppdrag ikke er vanlig hos Vlantana, og skjer kun etter avtale med kundene.

- Dette var et helt eksepsjonelt tilfelle, men i det hele tatt gjøres alt innenfor kabotasjereglene.

Da Lastebil.no besøker Vlantanas anlegg på Gardermoen, får man derimot raskt et helt annet inntrykk. Her er alle de norske trekkvognene parkert på rad og rekke, mens de litauisk-registrerte bilene er plassert helt for seg selv på en grusplass over en kilometer unna. Regelmessig kommer litauiske trekkvogner inn på parkeringsplassen hvor de norskregistrerte trekkvognene står, og bytter traller med disse. Et slikt bytte kan sees på bildene under:

1. Den litauiske trekkvognen ankommer Vlantanas anlegg.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

2. Den parkerer ved siden av en norsk trekkvogn.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

3. Den litauiske trekkvognen hekter av trallen den ankom med.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

4. Den norske trekkvognen hekter av sin tralle og flytter seg.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

5. Den litauiske trekkvognen overtar trallen fra den norske trekkvognen.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

6. Den litauiske trekkvognen kjører avgårde med trallen. Hele byttet tar 15 minutter.

Foto: Stein Inge Stølen Foto: Stein Inge Stølen

Bekrefter bytte fra norsk til utenlandsk bil

Da Vlantana-direktøren konfronteres med disse bildene, bekrefter han at dette var et aktivt transportoppdrag hvor det ble byttet tralle mellom en norsk og en utenlandsk trekkvogn. Han oppgir samtidig at dette var et eksportoppdrag og at den litauiske trekkeren skal ut av landet. På spørsmål om kunden har blitt informert om dette byttet vil ikke Stoncius gå inn i detaljer, men viser til tidligere svar.

NLF-direktøren ser store faresignaler i en slik praksis.

- Vi frykter dette kun er toppen av isfjellet og det viser uansett behovet for en kraftig digital opprustning av regelverkshåndteringen for vegtransportene. Mulighetene for manipulering og juks må reduseres så mye som overhodet mulig – og det får vi kun til gjennom en omfattende digitalisering.

Les også: Nok en Kreiss-sjåfør anmeldt for ukehvil-brudd