CargoNet, Norges største transportør av gods på jernbane, kutter hardt i både rutetilbudet og antallet ansatte. Dette vil føre til ringvirkninger og konsekvenser som kan slå svært negativt ut på det norske transportmarkedet.

I mandagens utgave av Dagsavisen tydeliggjorde administrerende direktør i NLF Geir A. Mo hva han mener er årsaken til dette.

– Jernbanen egner seg godt til volumtransport over lengre avstander, mens ingen slår lastebilen når det gjelder fleksibilitet og effektivitet. Når jernbanen taper mot lastebilen er ikke det et uttrykk for mangel på behov for jernbanens tjeneste, men at den rett og slett ikke greier å være konkurransedyktig nok.

Langtransport på jernbane mister stadig større fotfeste til lavprisaktører på vegen. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Langtransport på jernbane mister stadig større fotfeste til lavprisaktører på vegen. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Kunstig lavt prisnivå

Det er spesielt ved den grensekryssende langtransporten at lavprisaktører innen vegtransport i stadig økende grad utkonkurrerer jernbanen. Men dette skjer ikke alltid til det beste for verken miljø, trafikksikkerhet eller norske arbeidsplasser.

– I dag bidrar måten denne transporten skjer på, med lavpristransporter fra øst, at vi får mange halvfulle og til dels tomme vogntog inn i landet, som kun er her for å konkurrere i et for dem lukrativt innenlandsmarked, sier Mo.

Han legger til at en del av årsaken til at prisbildet på langtransportert gods ligger så lavt som det gjør, er at mange bunnprisaktører bevisst bryter norsk lov.

- Ifølge Arbeidstilsynet har syv av ti utenlandske sjåfører som kjører innenlands gods i Norge ulovlig lav lønn. Da sier det seg selv at prisene ikke er mulige å matche for lovlydige konkurrenter, uansett om det fraktes på bane, sjø eller veg, avslutter NLF-direktøren.

Les også: - Elektroniske fraktbrev er løsningen