Under en rutinemessig kontroll av tunge kjøretøy på E39 ved Krossmoen i Rogaland valgte en trailersjåfør å ignorere Statens vegvesens signaler og kjøre rett forbi kontrollplassen. Kjøretøyet ble imidlertid raskt innhentet av politiet og vist tilbake til kontrollplassen.

Der ble det avdekket flere brudd på kjøre- og hviletidsforskriftene.

Den første anmeldelsen i Norge

– Her var det blant annet tatt 45 timers hvileperiode (ukehvil) i kjøretøyet. Sjåføren innrømte også at han bor i kjøretøyet i tre måneder i strekk mens han kjører transport i Skandinavia, forteller kontrolleder Kenneth Holm Vestby. Han bekrefter at firmaet sjåføren kjørte for var det latviske transportselskapet Kreiss.

Forholdene er anmeldt til politiet; dette er første gang Lastebil.no er kjent med at brudd på ukehvil har utløst anmeldelse i Norge. Sjåføren ble utvist fra landet onsdag og er ilagt 14 000 kroner i bot.

Vestby forklarer at reaksjonen er hensiktsmessig streng:

- Det er tydelig at dette firmaet er en gjenganger i bruddene de nå er anmeldt for. Derfor reagerer vi ekstra strengt for å avskrekke.

- Dette er et soleklart eksempel på sosial dumping, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: Stein Inge Stølen - Dette er et soleklart eksempel på sosial dumping, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: Stein Inge Stølen

- Sjåføren er offeret

NLF-direktør Geir A. Mo er svært fornøyd med at brudd på ukehvil nå blir håndhevet også i Norge. Samtidig understreker han viktigheten av å ikke bare straffe sjåføren, men også arbeidsgiveren.

- Dette er et latvisk selskap som utfører flere tusen kabotasjeoppdrag i Norge årlig. Vi ser at sjåførene mangler gode alternativer til å sove i kjøretøyet, noe som selvfølgelig er arbeidsgiverens plikt. Det holder ikke å skyve ansvaret over på sjåførene.

Mo mener dette er et soleklart eksempel på sosial dumping.

- Sjåførene velger ikke frivillig å bo i lastebilene i månedsvis. Det blir de pålagt av arbeidsgiveren, samtidig som de blir betalt knapper og glansbilder. Vi forutsetter at myndighetene følger opp disse bruddene også mot selskapet, sier Mo.

Les også: Tok åtte for ulovlig kabotasje - på ett skift