Statistikken som ble publisert av SSB i høst viser omfanget av de utenlandskregistrerte godsbilenes aktivitet i Norge. Den er basert på resultatene fra EØS-landenes Lastebilundersøkelser og omfatter tilbakemeldinger fra totalt 28 land.

Funnene indikerer en økning i transportarbeidet utført av utenlandske lastebiler i Norge fra 2014 til 2016 på hele 32,4 prosent.

Samtidig opplevde norske godsbiler en nedgang i transportarbeidet på rundt 3 prosent, fra 19,1 mrd. tonnkilometer i 2014 til 18,5 mrd. tonnkilometer i 2016.

Kilde: SSB Kilde: SSB

Les hele rapporten her

Det er spesielt de siste tre årene at utenlandske lastebilers transportarbeid har vokst i så stor grad. Fra 2007 til 2012 var veksten kun på 8,9 prosent. Liberalisering av transportmarkedet og utnyttelse av regler knyttet til tredjelandskjøring er faktorer som kan forklare veksten vi har sett de siste årene. Tredjelandskjøringen økte med nærmere 90 prosent fra 2012 til 2016. Utenlandske lastebiler står nå for et transportarbeid som tilsvarer halvparten av det som utføres av norske godsbiler. 

Kilde: SSB Kilde: SSB