Den 19. juli 2016 kunngjorde EU-kommisjonen sin dom mot fem ledende lastebilprodusenter, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN og DAF, populært kalt «lastebilkartellet», for å ha koordinert prisene på mellomstore og store lastebiler over et spenn på 14 år. I ettertid fikk også Scania en bot på 880 millioner Euro. 

Boten på 3,7 milliarder Euro ilagt lastebilkartellet er den høyeste boten Kommisjonen noen sinne har ilagt et kartell, noe som reflekterer alvorsgraden av prissamarbeidet.

Forsinket innføring av Eurostandarder

Kartellmedlemmene opererte over hele EØS, og det ble avslørt at de har koordinert lastebilprisene fra 1997 til 2011. De samarbeidet også om å forsinke innføringen av ny utslippsteknologi som krevdes for å imøtekomme miljøstandardene Euro III, Euro IV, Euro V og Euro VI, og om å overføre kostnadene for disse forandringene til kunder. Beslutningen dekker både mellomstore lastebiler (6-16 tonn) og tunge lastebiler (over 16 tonn).

Rett til erstatning og renter

I Kommisjonens pressemelding kommer det frem at enhver bedrift som har kjøpt lastebiler påvirket av det angivelige kartellet har rett til å kreve erstatning for tap som skyldes å ha betalt høyere pris på grunn av kartellvirksomheten, i tillegg til renter siden kjøpsdato.

Det er det internasjonale advokatfirmaet Hausfeld som har tatt på seg å lede erstatningsarbeidet på vegne av norske lastebileiere. Selskapet oppgir å være ledende på erstatningskrav innenfor europeisk konkurranserett og skal ha rådgitt saksøkere i forbindelse med over 20 karteller. I denne saken skal det allerede være en gruppe på hundrevis av lastebilkjøpere som har sluttet seg til et samlesøksmål.

Sikrer medlemmene et tilbud

- Vi er svært usikre på omfanget av dette for norske transportører, men når vi har valgt å inngå avtale med dette advokatkontoret er det for å sikre at våre medlemmer har et tilbud de kan slutte seg til dersom de har et tap, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Søsterorganisasjonene DTL i Danmark og SÅ i Sverige har også inngått avtale med det samme selskapet for sine medlemsbedrifter.

Slik søker du

Ved å gå inn på nettsiden www.truckcartel.fr/nb kan NLF-medlemmer også slutte seg til søksmålet. Hausfeld påtar seg både finansiering og risiko og erstatningsbeløpet blir kalkulert på bakgrunn av kjøpshistorikk, offentlig data og annen økonomisk informasjon. Hensikten er å beregne «overfaktureringen» forårsaket av kartellet. Dette vil være beløpet som kundene betalte for lastebiler mellom 1997 og 2011, sammenlignet med beløpet de skulle ha blitt belastet hvis kartellet ikke hadde eksistert, samt pålydende renter.

Spørsmål om søksmålet?

Ta kontakt med Hausfeld på e-post nordictrucks@hausfeld.com eller gå inn på nettstedet www.truckcartel.fr/nb.

Frist for å søke erstatning: 31. juli