Forbudet gjelder alle kjøretøy over 7,5 tonn som kjører godstransport mot vederlag. Strekningene det gjelder er samtlige motorveger og hovedveger i Tyskland. Dette kommer i tillegg til det regulære søndagsforbudet, som gjelder fra 00:00 til 22:00 søndager og på offentlige helligdager.

Noen transporter er unntatt

Det finnes riktignok enkelte transporter som er unntatt forbudet. Dette gjelder blant annet:

  • Kombinerte transporter mellom jernbane og mottaksplass
  • Kombinerte transporter mellom havner og mottaksplass
  • Transport av ferskvarer (meieriprodukter, ferskt kjøtt/kjøttprodukter, fersk fisk/levende fisk, frukt og grønnsaker)

For ytterligere unntak og mer informasjon, trykk her (PDF).