I dag er varebilmarkedet i Danmark, på lik linje med Norge, fullstendig uregulert. Det foregår derfor mye godstransport med kjøretøy under 3500 kg totalvekt som ikke følger samme kvalitetsstandard som løyvepliktig transport. Men fra neste sommer blir det store endringer.

Må ta utdanning og ha plettfri vandel

Reglene som trer i kraft 1. juli 2019 i Danmark medfører at alle som skal drive godstransport mot vederlag med varebiler under 3500 kg må ha gjennomført godkjent varebileierutdanning med skriftlig prøve. I tillegg må de ha plettfri vandel, egenkapital (løyvegaranti) på minimum 13 500 DKK og ikke ha utestående pengekrav fra myndighetene.

En annen viktig endring som loven medfører, er at alle ansatte varebilsjåfører skal ha lønn og ansettelsesvilkår i samsvar med kollektive overenskomster for godstransportnæringen.

Gjelder også for kabotasjesjåfører

Reglene gjelder i første omgang kun for danskregistrerte varebiler som driver godstransport mot vederlag. Men lovendringen medfører også at utenlandske varebiler blir underlagt kabotasjereglene, som igjen betyr at også utenlandske varebilsjåfører har krav på dansk lønn ved utførelse av kabotasjeoppdrag i Danmark.

– Dette er en modell som vi også har etterlyst her til lands. Så lenge en kan utføre transport uten noen form for kompetansekrav, vil det gå ut over trafikksikkerheten, forteller NLF-direktør Geir A. Mo. Dette var også en av hovedårsakene til at NLF i 2015 opprettet en egen varebilgruppe.

– Prinsipielt sett er det ingen forskjell på om en utfører godstransport med lastebiler eller varebiler. Vi har foreslått at det innføres et forenklet løyve på lik linje med denne danske ordningen, samt at det innføres et eget løp i videregående skole rettet mot varebiltransport, sier NLF-direktøren.

Les mer på danske Færdselsstyrelsens hjemmesider