Ordningen som innføres har som hensikt å forenkle hverdagen for trafikantene, som nå kan kjøre rett ombord på ferjene med automatisk registrering av AutoPASS-brikke, eller AutoPASS ferjekort.

Kan bety prisoppgang på opptil 39 prosent

Men for transportkundene kommer ikke overgangen uten utfordringer: Med dagens verdikort, som fylles på av transportørene i forkant, har man nemlig oppnådd 50 prosent rabatt. Denne reduseres til 40 prosent ved innførsel av AutoPASS-løsningen.

– Dette, i tillegg til endringer i beregningsgrunnlaget, får vesentlige følger for hele verdikjeden. Transportkundene må nå belage seg på høyere priser som direkte konsekvens av endringene myndighetene har bestemt, forklarer regionsjef i NLF, Jan-Ove Halsøy.

Kalkyler utført av medlemsbedrifter på Vestlandet indikerer at endringene som trer i kraft som følge av innføring av AutoPASS på ferger, resulterer i en oppgang i transportkostnadene for enkelte strekninger på mellom 10 og 39 prosent, avhengig av kjøretøygruppe og takstsone. Dette er kostnader som automatisk videreføres til kundene.

Regionsjef Jan Ove Halsøy ber transportkunder på Vestlandet forberede seg på høyere priser etter innførsel av AutoPASS for ferje. Foto: Stein Inge Stølen Regionsjef Jan Ove Halsøy ber transportkunder på Vestlandet forberede seg på høyere priser etter innførsel av AutoPASS for ferje. Foto: Stein Inge Stølen

Skulle egentlig gjennomføres «over natten»

I utgangspunktet var planen at dagens verdikort og storbrukerkort skulle utgå fra 1. januar 2019, uten noen form for overgangsløsning og med kun få ukers forvarsel. Dette fikk Norges Lastebileier-Forbund (NLF) imidlertid avverget.

– Vi har brukt mye tid de siste ukene på å forhandle frem en løsning som sikrer bedre forutsigbarhet. Avtalen som nå er spikret med Vegdirektoratet gjør at alle som benytter verdikort fortsatt kan gjøre dette frem til og med 30. juni på samband som får AutoPASS-ferjekortbetaling. Dette gjelder de aller fleste ferjestrekningene. På de resterende samband med AutoPASS-brikkebetaling kan verdikort og storbrukerkort benyttes til og med 31. januar, sier Halsøy.

Han understreker samtidig at hver enkelt transportør må være spesielt oppmerksom på hvilke konsekvenser rabattendringene har å si for prissettingen.

Her får du en oversikt over hva overgangen til AutoPass for ferje innebærer, samt de viktigste datoene en bør merke seg i prosessen.