Totalt ble det solgt 6245 lastebiler i Norge i 2017 og 35 838 varebiler. Dermed kan de tyngste bilene notere en oppgang i salget, mens varebilene faller noe. 

Blant lastebilene er Volvo størst, fulgt av Scania, Mercedes-Benz og MAN. De største merkene på varebil i Norge i 2017 var Volkswagen, fulgt av Ford, Mercedes-Benz og Peugeot.

Volvo hadde en markedsandel i på 38 prosent i 2017 og solgte 1696 biler. Scania solgte 1574 lastebiler og fikk en markedsandel på 35,2 prosent. Med over 70 prosent av totalmarkedet er det disse to merkene som fullstendig dominerer norsk lastebilsbransje. Mercedes - som er tredje største merke - solgte 648 biler og er dermed nesten dobbelt så store som MAN. De solgte 343 biler i følge ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Administrerende direktør i Volvo Norge, Waldemar Andre Christensen gir mye av æren for de gode tallene til de ansatte.

- Vi har gode produkter, og et meget godt utbygd servicenett. Men, uten dyktige og dedikerte Volvo-medarbeidere i alle ledd, ville vi ikke lykkes med å toppe registreringsstatistikken på den måten vi gjør, sier Christensen.

Men det er ikke bare i Norge at Volvo er størst. Også på det svenske markedet toppet Volvo Trucks registreringsstatistikken ved årets slutt.